Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Sürece Dayalı Faaliyet Tabanlı Maliyetleme (Sdftm) Sisteminin Esasları Ve Yüksek Öğretim Kurumlarına İlişkin Bir Model Önerisi
(The Rules of Time Driven Activity Based Costing System and a Model Suggestion Concerning Higher Education Organizations )

Author : Salih DURER  & Burçin TUTCU  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 15
Page : 192-198
34    21


Summary

Bu çalışmanın amacı stratejik maliyet yöntemlerinden biri olan Sürece Dayalı Faaliyet Tabanlı Maliyetleme (SDFTM) yönteminin Eğitim Sektöründe uygulanabilmesi için bir Model önerisi hazırlamaktır. Çalışmada geleneksel maliyet yönetiminden stratejik maliyet yönetimine geçiş ve sürece dayalı faaliyet tabanlı maliyetleme yönteminin esasları anlatılmış ve bu yöntemin yükseköğrenim kurumlarında uygulanabilmesi için bir model önerisinde bulunulmuştur.Keywords
Stratejik Maliyet Yönetimi, Sürece Dayalı Faaliyet Tabanlı Maliyetleme, Yüksek Öğretim Kurumları

Abstract

The aim of this study is to prepare a model suggestions to apply time driven activity based costing system which is one of the strategic cost method on higher education. In the study the transition from traditional costing method to strategic costing method and the rules of time driven activity based costing system were mentioned. Then a model suggestion was made in order to apply this method on higher education organizations.Keywords
Strategic cots management, Time driven activity based costing, Higher Education Organizations.

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :Taras Schevchenko University, Luhansk/Ukraine
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM Turkey) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri