Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Migrant Labor In The Grip Of The Choice Between Nationalism And Capital Stock: A Qualitative Study In Tokat
(Milliyetçilik ve Sermaye Birikimi Tercihi Kıskacında Göçmen Emeği: Tokat İlinde Nitel Bir Araştırma )

Author : Gülçin TAŞKIRAN  & Taylan ŞENGÜL  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 15
Page : 156-163
47    32


Summary

Bu çalışmada Tokat işgücü piyasasında hizmet sektöründe işyeri sahibi, Suriyeli işçi çalıştıran 12 ve çalıştırmayan 6 işverenle yapılan derinlemesine görüşmelerle bir yandan toplumsal tepkiler bir yandan sermaye birikimi tercihi arasında kalan işverenlerin Suriyeli işçi çalıştırma ve çalıştırmama nedenleri üzerinde durulmuştur. Suriyeli sığınmacı akımına başta milliyetçi gerekçelerle tepki gösterseler de, Türkiyeli işçilerin maliyetinin daha yüksek olmasından yakınarak ‘mecburen’ Suriyeli işçi çalıştırdıkları; müşterilerden milliyetçi baskılarla tepki alan işverenlerin ise çalıştırmama seçeneğini seçmek durumunda kaldıkları ya da müşteriyle iletişim kurulmayacak şekilde mutfak, depo gibi kapalı alanlarla Suriyeli işçi çalıştırdıkları görülmektedir.Keywords
Göç, Suriyeli sığınmacılar, milliyetçilik.

Abstract

In this study, 12 employers employing Syrians and 6 employers not employing Syrians in service industry in Tokat were interviewed. By these interviews, the reasons of employers who oscillated between social reactions and capital stock to employ or not employ Syrians were tried to be revealed. Some of the employers expressed that although they reacted against Syrian refugees due to nationalist feelings, they employed Syrian refugees ‘compulsorily’ due to the high costs of Turkish workers. On the other hand, employers who got reactions from customers due to nationalist pressures expressed that they had to choose not to employ Syrians or employed them in closed areas such as kitchen and storage so that they could not interact with customers.Keywords
Migration, Syrian refugees, nationalism.

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :Taras Schevchenko University, Luhansk/Ukraine
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM Turkey) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri