Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kutsalin Toplumsal Tezahürü: Türbe Ziyaretleri Üzerine Bir Alan Araştirmasi
(The Communal Maanıfestatıon Of The Sacred: A Stuy On The Vısıt Of Tombs )

Author : M.Zeki DUMAN  & Zeynep KİMYA  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 15
Page : 131-148
33    35


Summary

Dini türbeler, manevi gücü olduğuna inanılan ve halk arasında “mübarek kişiler” olarak bilinen, tanınan şahısların gömülü oldukları yerlerdir. Bu yerler, toplum açısından kutsal mekânlar olarak bilinir ve dini mimarisiyle de ön plana çıkarlar. Bu tür mekânları ziyaret edenler, genellikle yaşamlarında karşılaştıkları, ancak aşamadıkları bir takım sorunlarını Tanrı katında değeri yüksek olduğuna inandıkları kişilerin mezarlarında, türbelerinde anlatmak için giderler. Kutsalı mekânsal anlamda şekillendiren bu yerler, aynı zamanda çeşitli istek ve dileklerin de ifade edildiği yerlerdir. Türbe ziyaretleri genellikle dua etmek, namaz kılmak, kurban kesmek, türbeye çaput bağlamak, türbe duvarına yaslanarak ağlamak, türbenin avlusundan toprak almak veya türbede birkaç gece yatmak şeklinde görülen ve genellikle din dışı veya batıl inanç olarak değerlendirilen bir takım ritüellerle gerçekleşmektedir. Bu tür dini ritüellerde, “halk dindarlığı” olarak bilinen İslam öncesi inançların büyük bir etkisi bulunmaktadır. Zira birçok toplum gibi Türkler de, İslam’a girmeden önceki dini inanışlarının bir kısmını, İslam’ı kabul ettikten sonra da devam ettirmiş, kimi zaman bu inançları İslami uygulamalarla sentezleyerek geleneksel bir forma dönüştürmüştür. Geleneksel din anlayışı içerisinde gördüğümüz türbe ziyaretlerini de bu bağlamda değerlendirmek mümkündür. Bu çalışma, Siirt ili Veysel Karani Türbesi örnekleminden hareketle söz konusu türbe ziyaretlerinin halk açısından anlamını, türbe ziyaretlerinin nedenlerini, ziyaretçilerin beklentilerini ve ziyaret esnasında uygulanan dini ritüelleri araştırmayı amaçlamaktadır.Keywords
Dini inanç formları, Halk Dindarlığı, Türbe Ziyaretleri, Geleneksel Dini Ritüelleri, Veysel Karani Türbesi.

Abstract

Religious shrines are places where people who are believed to have spiritual power and who are known as “blessed persons” among the people are buried. These places are known as sacred places in terms of society and noteworthy with their religious architecture. Those who visit such places often go to the graves/shrines of people about whom they believe to have high in value in the sight of God for their problems they encounter in their lives, but they cannot overcome. These places where sacredness is formed in a spatial sense are also places where various wishes and hopes for future are expressed. Visits to the shrine are usually performed by prayer, perform salaat, sacrifice, putting cloth representing hope to the shrine, crying leaning against the shrine wall, taking land from the courtyard of the shrine, or taking a few nights in the shrine which are generally considered to be irreligious or superstitious rituals. In such religious rituals, pre-Islamic beliefs, known as “Folk religiosity,” have a great influence. Because, like many societies, Turks continued some of their religious beliefs before converted to Islam after they accepted Islam, and sometimes they synthesized these beliefs with Islamic practices and transformed them into a traditional form. In this context, it is possible to evaluate the visits to the shrine, which we see in traditional religious understanding. The purpose of this study is to examine the meaning of these shrine visits in terms of the public, reasons of the shrine visits, expectations of visitors and the religious rituals practiced during the visit.Keywords
forms of religious belief, folk religiosity, shrine visits, traditional religious rituals, Veysel Karani Shrine.

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :Taras Schevchenko University, Luhansk/Ukraine
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM Turkey) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri