Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Gerilla Pazarlama Reklamlarının Göstergebilimsel Çözümlemesi: Anadolu Sigorta Örneği
(Semiotic Analysis Of Guerrilla Marketing Ads: Anatolia Insurance Sample )

Author : Rasim UZUNOĞLU  & Gökhan BAK & Alparslan BAK  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 15
Page : 117-124
304    360


Summary

Günümüz rekabet ortamında; küçük ve orta ölçekli işletmelerin varlığını kabul ettirmesinin yanı sıra daha büyük işletmelerle rekabet edebilmesi bakımından, pazarlama iletişimi faaliyetlerini sürdürmek ve karlılığını maksimum hale getirmek durumundadır. Pazarlama iletişiminde işletmeler farklı yollarla hedef kitle olan müşterilerini etkilemektedir. Bu etkileme yollarından biri de gerilla pazarlama iletişimini kullanmaktır. Gerilla pazarlaması, müşterilerine unutulmayacak tecrübeler kazandırmak adına, paradan çok hayal gücü ile oluşturulan ve sıra dışı etkiler yaratan pazarlama stratejisidir. Düşük ücretle ya da maliyetsiz olarak gerçekleştirilen gerilla pazarlaması sayesinde; marka tanıtımı yapılmakta, hedef kitle etkilenmekte, pazarlama iletişimi bu yolla devam etmekte, korunmakta ve de işletme maksimum kâra geçmektedir. Araştırmada gerilla pazarlaması reklam örneklerinden Anadolu Sigorta seçilmiştir. Seçilen reklamın göstergebilimsel çözümlemesi yapılarak, anlam katmanları incelenmiştir.Keywords
Pazarlama, Gerilla Pazarlama, İletişim, Göstergebilim Çözümlemesi.

Abstract

In today's competitive environment; In addition to adopting the existence of small and medium-sized enterprises, in order to compete with larger enterprises, it must maintain its marketing communication activities and maximize its profitability. Businesses in marketing communication affect their customers who are the target audience in different ways. One way to influence this is to use guerrilla marketing communication. Guerilla marketing is a marketing strategy that creates extraordinary effects that are created with imagination rather than money, in order to give its customers unforgettable experiences. Thanks to guerilla marketing at low wages or at no cost; the brand is being promoted, the target group is affected, the marketing communication is continued in this way, it is protected and the operation goes into maximum profit. Anatolia Insurance, one of the examples of guerrilla marketing advertising, was selected. The semantic analysis of the selected advertisement was made and the meaning layers were examined.Keywords
Marketing, Guerilla Marketing, Communication, Semiotics Analysis.

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul Kültür Üniversitesi, İİBF, İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri