Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Problems Encountered In the Implementation of AEO in Developing Countries, Turkey Case
(Problems Encountered In the Implementation of AEO in Developing Countries, Turkey Case )

Author : Veysel KAYAÖZ  & Özgen ÖLEKLİ  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 15
Page : 70-76
51    30


Summary

Bu çalışmada, küresel ticareti basitleştirmek ve güvence altına almak amacıyla uygulanmaya başlanan AEO programının Türkiye uygulanmasında istenen başarıya ulaşılmamasının nedenlerini belirlemeye çalışılmıştır. Türkiye'de AEO sertifikası alan firma sayısının düşük olmasının nedenini belirleyerek, bu tür sorunların çözümü için yapılacak çalışmalar için bir veri kaynağı yaratılmaya çalışılmaktadır. Çalışmanın yapıldığı tarihte AEO sertifikası alan 53 firmadan 25'ine ve bu firmalara danışmanlık hizmeti veren kurumlara sertifikalandırma sürecinde yaşadıkları sorunlarının ve çözüm önerileri tespiti için açık uçlu anket kullanarak sorular sorulmuştur. Anket sonucunda Gümrük İdareleri ve firmalardan kaynaklanan sorunlar 6 ana başlık altında belirlenmiştir. AEO sertifikası başvurusu kabul edilmeyen firmaların isimlerine gümrük idareleri tarafından izin verilmediğinden tarafından anket uygulamasına dahil edilmemiştir.Araştırmadan elde edilen veriler, AEO başvurusunun daha etkili bir şekilde uygulanması için yapılacak çalışmaların temelini oluşturacak ve AEO uygulamasından kaynaklanan sorunların Türkiye ve diğer gelişmekte olan ülkelerde karşılaştırılmasına referans olacaktır.Keywords
Yetkilendirilmiş Yükümlü,Arz güvenliği-Yekilendirilmiş Yükümlü Uygulamasında sorunlar

Abstract

In this study, it is tried to determine the reasons for failure to achieve the desired success in the application of Turkey AEO program, one of the emerging countries, which was started to be implemented for the purpose of simplifying and securing global trade. Determining the reason why the number of firms that receive AEO certification in Turkey is low, it is tried to create a data source for future works to be done for solving these kinds of problems. On the date the study was done, 25 of the 53 companies that received AEO certification and the institutions that provided consultancy services to these companies were asked about the problems they experienced during the certification process and the solution proposals using the open-ended questionnaire. As a result of the questionnaire, the problems arising from the Customs Administrations and firms were identified under 6 main headings. The names and numbers of companies of which applications for AEO certification not accepted, could not be reached by customs administrations, so they could not be included in the questionnaire. The data obtained from the research will form the basis for the studies to be carried out for the more effective implementation of the AEO application and will be the reference for the comparison of issues arising from the AEO application in Turkey and other developing countriesKeywords
AEO, Supply Chain, Problems in AEO Implementation

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :Taras Schevchenko University, Luhansk/Ukraine
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM Turkey) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri