Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Mövzu. II Sinifdə Qrafik Redaktorlarla İşləmək Bacarığının Formalaşdırılması
(Mövzu. II Sinifdə Qrafik Redaktorlarla İşləmək Bacarığının Formalaşdırılması )

Author : Sevinj JABRAYILZADA    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 14
Page : 1289-1292
270    234


Summary

Qrafik redaktorun tədrisinə 1-ci sinifdən başlanılır. İnformasiya texnologiyaları fəslinə daxil olan qrafik redaktorlar bölməsində Paint qrafik redaktoru öyrədilir. Yəni, qrafik redaktorlar Paint qrafik redaktorunun üzərində tədris olunur. Belə ki, informasiya texnologiyaları fəslində computer (kompyuter) və onun hissələri, kompyuter sinfində davranış qaydaları,keyboard ( klaviatura) və mouse ( siçan) qurğusu, kompüterin desktop ( iş masası), word (mətin redaktoru), mətnin formatlanması mövzuları öyrədildikdən sonra qrafik redaktorun öyrənilməsinə başlanılır. 2-ci siniflərdə qrafik redaktorların tədrisinə 2 saat dərs yükü ayrılmışdır. Lakin müəllimin şəxsi bölgüsündən asılı olaraq bu göstərici dəyişdirilə bilər. Hər bir mövzunun öyrənilməsini səmərəli təşkil etmək üçün dərsin tədrisinə şagirdlər arasında mövzuya motivasiya yaratmaqla başlamaq daha məqsədə uyğundur.Keywords
Paint-qrafik redaktor, computer-hesablayıcı qurğu, interactive method-fəal təlim metodu, keyboard-klaviatura,desktop- iş masası, mouse- siçan, monipulyator, word -mətin redaktoru.

Abstract

Graphic editor's training begins with grade 1. Graph graphics editor is included in the graphic editor section included in the Information Technology chapter. That is, the graphic editors are taught on the Paint graphics editor. Thus, in the information technology chapter, after reading the computer (computer) and parts, behavior rules in the computer classroom, keyboard and mouse, desktop ,word (text editor), study begins. On the 2-nd grade classes loaded with graphic editors. However, depending on the teacher's personality, this indicator can be changed.In order to effectively organize each topic, it is better to start the lesson by encouraging the subject to motivate the subject.: audit quality, discretionary accruals, audit firm size, going-concern opinions.Keywords
Paint,computer,interactive method,keyboard,desctop,mouse,word

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri