Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Örgütsel Yalnızlığa Bir Bakış
(A Perspective Of Organization Loneliness )

Author : Seher UÇKUN  & Burcu ÜZÜM  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 15
Page : 125-130
44    32


Summary

Bireyler, hem psikolojik hem de sosyolojik bir yönü olan varlıklardır. Bireyler, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını gidermek için diğer insanlarla bir arada bulunmayı tercih ederler. Bu ihtiyaçlar giderilmediği zaman bireylerde tek başına kalma, kabul görmeme korkusu yaşayabilmektedirler. Bireyler bu korkularının sonucunda kendilerini dış dünyaya kapatırlar. Yalnızlık, tek başına kalmayı tercih etme, yabancılaşma, fiziksel yalnızlık, duygusal yalnızlık gibi farklı boyutlarda incelenebilir. Özel yaşamdaki yalnızlık, çalışma hayatına taşındığında örgütsel yalnızlık ortaya çıkmaktadır. Örgütsel yalnızlık sosyal arkadaşlık ve duygusal yalnızlık olarak iki boyutta ele alınmaktadır. Örgütsel yalnızlık bireysel ve örgütsel faktörlerden kaynaklanmaktadır. Örgütsel yalnızlık birey ve örgüt açısından olumsuz sonuçlar yaratır. Örgütsel yalnızlığın olumsuz sonuçlarını; işten ayrılma niyeti, performans düşüklüğü, dikkatsizlik, iş veriminde düşüş, iş stresinde azalma gibi belirtmek mümkündür. Çalışmanın amacını literatür taraması yaparak elde edilen bilgilerin yorumlanarak sunulması oluşturmaktadır.Keywords
Yalnızlık, örgütsel yalnızlık, örgütsel yalnızlık boyutları

Abstract

Individuals are entities that have both a psychological and a sociological aspect. Individuals prefer to co-exist with other people to meet their psychological and social needs. When these needs are not solved, individuals may live alone and fear of not being accepted. Individuals close themselves to the outside world as a result of these fears. Loneliness can be studied in different dimensions such as choosing to remain alone, alienation, physical loneliness, and emotional loneliness. When the loneliness in private life is moved to working life, organizational loneliness arises. Organizational loneliness is discussed in two dimensions as social friendship and emotional loneliness. Organizational loneliness results from individual and organizational factors. Organizational loneliness creates negative consequences for individuals and organizations. Negative consequences of organizational loneliness; It is possible to indicate the intention to quit the job, decrease in performance, inattention, decrease in work efficiency, decrease in work stress. The aim of this study is to interpret the information obtained by literature review.Keywords
Loneliness, organizational loneliness, organizational loneliness dimensions

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :Taras Schevchenko University, Luhansk/Ukraine
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM Turkey) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri