Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İstanbul'da Bulunan Vakıf Üniversitelerinin Kullandıkları Sloganların Göstergebilimsel Çözümlemeleri
(Semiotic Analysis Of The Sloganes Used By The Foundation Universities In Istanbul )

Author : Gökhan BAK  & Mustafa ÖZTUNÇ & Mevlüt ALTINTOP & Osman Vedüd EŞİDİR  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 15
Page : 63-69
15    8


Summary

Üniversiteler; çeşitli alanlarda yüksek düzeyde eğitim, öğretim veren, bilimsel bilginin üretilmesi için araştırmalar yapan kurumlardır. Devlet ve vakıf üniversiteleri olarak ülkemizde birçok üniversite bulunmaktadır. Bu üniversiteler çoğunlukla da İstanbul’da yer almaktadır. Öğrenci çekebilmek adına tanıtımlarını en iyi şekilde yapmak isteyen üniversiteler, görsel ve dilsel göstergelerle desteklenen sloganlar kullanmaktadırlar. İletişim amaçlı oluşturulan göstergeler, hedef kitle olan öğrencileri etkilemekte ve tercihlerine yön vermektedirler. Araştırmada İstanbul’da bulunan üç vakıf üniversitesinin kullandığı sloganların göstergebilimsel çözümlemesi yapılmıştır. Sloganların oluşturulmasında; görsel ve dilsel göstergelerin kullanıldığı, düzanlamlarından çok yananlamlardan faydalanıldığı, hedef kitle olan öğrencileri etkilemek üzere tasarlandığı görülmüştür.Keywords
İletişim, Üniversite, Slogan, Göstergebilimsel Analiz

Abstract

Universities; high-level education in various fields, providing information, scientific institutions are engaged in research to produce information. There are many universities in our country as state and foundation universities. These universities are mostly located in Istanbul. Universities that want to make the best way to attract students are using slogans supported by visual and linguistic indicators. The indicators created for communication affect the target audience and direct their preferences. In the study, semiotic analysis of the slogans used by three foundation universities in Istanbul was conducted. In the creation of slogans; It is seen that visual and linguistic indicators are used and they are designed to influence students who are target groups.Keywords
Communication, University, Slogan, Semiotic Analysis

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :Taras Schevchenko University, Luhansk/Ukraine
Telephone :+90 539 673 66 66 (WhatsApp & GSM Turkey) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri