Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


65-70 Yaş Aralığındaki Bireylerin İnternet Ve Sosyal Medya Kullanımı Üzerine Bir Araştırma
(A Research On Internet And Social Media Usage Among Individuals Aged 65-70 )

Author : Gökhan BAK  & Mevlüt ALTINTOP  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 15
Page : 30-39
17    12


Summary

Teknolojinin günden güne ilerlemesi ve küreselleşme ile birlikte internet ve sosyal medya kullanımı da giderek artmaktadır. Genç, yaşlı hatta çok küçük yaştaki çocuklar bile internet ve sosyal medya ortamında çok yoğun bir şekilde vakit geçirmektedir. Yapılan araştırmalar da bu konuyu destekler niteliktedir. Araştırmamızda, 65-70 yaş aralığında toplam 10 kişi ile internet ve sosyal medya kullanımı üzerine odak grup görüşmesi yapılmıştır. Yapılan görüşme neticesinde; internetin ve sosyal medyanın çok etkin kullanıldığı, hayatlarının olmazsa olmaz parçası olduğu, hayatı kolaylaştırdığı, ilerleyen yaşların verdiği dezavantajları çoğu konuda etkisiz bıraktığı, güncel birçok ihtiyaçlarında internetin yardımlarına koştuğu, bankacılık ve fatura ödemesi gibi maddi işlemleri internet üzerinden yaptıkları, sosyal ağlarda her gün vakit geçirdikleri, geçmişte irtibatlarının bir şekilde kesildiği arkadaş çevresiyle sosyal medya aracılığıyla tekrar görüşebildikleri, sosyal medya ve internet ortamının kendilerince hiçbir zaman olumsuz bir durum oluşturmadığı görülmüştürKeywords
İnternet, Sosyal Medya, İletişim.

Abstract

With the progress of technology and globalization, internet and social media usage is increasing. Even young, old and very young children spend a lot of time in the internet and social media. Research has also supported this issue. In our study, a focus group interview was made on internet and social media usage with a total of 10 people aged 65-70. As a result of the interview; internet and social media are used very effectively, they are the sine qua non of life, make life easier, adversely affect the disadvantages of advancing ages, they go to the help of the internet in many current needs, they make financial transactions such as banking and bill payments on the internet and spend time on social networks every day. In the past, it was seen that social media and internet environment did not constitute a negative situation for themselves.Keywords
Internet, Social Media, Communication.

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :Taras Schevchenko University, Luhansk/Ukraine
Telephone :+90 539 673 66 66 (WhatsApp & GSM Turkey) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri