Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Limitations Of Audit Firm Size, Discretionary Accruals And Going-Concern Opinions As An Indicator Of Audit Quality
(Denetim Kalitesi Göstergeleri Olarak Denetim Firması Büyüklüğü, İhtiyari Tahakkuklar ve Sürekliliği İlişkin Belirsizlik İçeren Görüşlerin Kısıtları )

Author : Alpaslan YAŞAR    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 14
Page : 1293-1304
226    148


Summary

Denetim kalitesinin doğru belirlenmesi ve ölçülmesi finansal bilgi kullanıcıları için oldukça önemlidir. Ancak, fiili denetim kalitesini tanımlamak ve ölçmek oldukça zor olduğundan, denetim kalitesini ölçmek için ampirik araştırmalarda dolaylı ölçüler kullanılmaktadır. Bu göstergelerin denetim kalitesi için iyi ölçüler olduğuna ilişkin kesin kanıtlar olmamasına rağmen denetim firması büyüklüğü, ihtiyari tahakkuklar ve işletme sürekliliğine ilişkin belirsizlik görüşü verilmesi denetim kalitesi için bir proksi olarak kullanılmaktadır. Bu makalede, bu proksilerin kısıtları muhasebe ve denetim literatürü çerçevesinde incelenmiştir. Böylece, denetim kalitesinin ölçümüne ilişkin problemlere dikkatleri çekmek amaçlanmıştır. Bu çalışmada açıklanan denetim kalitesi proksilerinin kısıtları, bu ölçülerin denetim kalitesi için iyi ölçüler olmadığını ve dolayısıyla alternatif proksilerin araştırılması gerektiğine işaret etmektedir. Alternatif olarak, girdi ve çıktı tabanlı proksilerin birlikte kullanımı, denetim kalitesinin ölçümü ile ilgili olarak daha güvenilir sonuçlar sağlayabilir. Ayrıca, finansal sıkıntılı şirketlere ilk kez sürekliliğe ilişkin belirsizlik görüşü verilmesi denetim kalitesi için bir proksi olarak kullanılabilir.Keywords
denetim kalitesi, ihtiyari tahakkuklar, denetim firması büyüklüğü, sürekliliğe ilişkin belirsizlik içeren görüşler.

Abstract

Accurate identification and measurement of audit quality is quite important for the users of financial information. However, since it is rather difficult to define and measure actual audit quality, indirect measures have been used to measure the audit quality in empirical studies. Audit firm size, discretionary accruals, and going-concern opinions are extensively used as a proxies for the audit quality, although there is no clear evidence that these proxies are good measures for audit quality. In this paper, limitations of these proxies are examined within the framework of accounting and auditing literature. Thus, it is aimed to draw attention to the problems related to the measurement of the audit quality. The limitations of the audit quality proxies described in the study point out that these proxies are not good measures for audit quality and thus alternative proxies should be investigated. Alternatively, combined use of input and output-based indicators of audit quality may provide more reliable results regarding the measurement of audit quality. Additionally, issuing a first time going-concern opinion for the financially distressed companies may be used as an proxy for audit quality.Keywords
audit quality, discretionary accruals, audit firm size, going-concern opinions.

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri