Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Evaluation Of Patient Satisfaction From Doctors And Nurses In A University Hospital
(Bir Üniversite Hastanesinde Hastalarin Doktor Ve Hemşirelerden Memnuniyet Durumlarinin Değerlendirilmesi )

Author : Emre BİRİNCİ    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 15
Page : 23-29
12    9


Summary

Son yıllarda sağlık teknolojisinde gelişmeler sağlık alanındaki hizmet kalitesinin de değişmesini beraberinde getirmiştir. Günümüzde sağlık hizmetleri profesyonel işletmecilik anlayışı ile sunulmaya başlamıştır. Profesyonel işletmecilik anlayışı içerisinde hastaların memnuniyetlerini ve hizmet kalitesini arttırma temel hedefler arasında yer almaktadır. Sağlık hizmetlerinde kalite kavramı ülkemizin gündemine bir kaç yıl önce girmiş ve özel sektörün yanısıra kamu hastanelerinde de belirlenen standartlara uygun hizmet verilmesi amaçlanmaktadır. Değişen toplum yapısıyla birlikte hizmet alan kesiminde beklentileri değişmiş ve hizmet sunan kesim bu beklentileri karşılamaya yönelik girişimlerde bulunmaya başlamıştır. Bu gelişmeler hastaların memnuniyetlerinin belirlenmesine yönelik çalışmaların nitelik ve nicelik olarak artmasına neden olmuştur. Bu çalışmada Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi’nden ayaktan ve/veya yatarak tedavi gören hasta ve hasta yakınlarının doktorlar ve hemşireler hakkındaki düşüncelerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir.



Keywords
Kalite, Memnuniyet, Hasta

Abstract

In recent years, developments in health technology have brought about a change in the quality of health services. Nowadays, health services have started to be presented with professional management approach. Within the scope of professional management, increasing the satisfaction of the patients and improving the service quality are among the main targets. The concept of quality in health services has been introduced to the agenda of our country a few years ago and it is aimed to provide services in accordance with the standards determined in public hospitals as well as the private sector. With the changing social structure, the expectations of the service sector have changed and the service provider started to make attempts to meet these expectations. These developments have led to an increase in the quality and quantity of the studies to determine the satisfaction of the patients. In this study, it was aimed to determine the thoughts of the patients and their relatives who were treated as outpatients and / or inpatients from Eskişehir Osmangazi University Hospital about doctors and nurses.



Keywords
Quality, Satisfaction, Patient

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.



Address :Taras Schevchenko University, Luhansk/Ukraine
Telephone :+90 539 673 66 66 (WhatsApp & GSM Turkey) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri