Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kıbrıs Adası’nın 9 ve 13. Yüzyıllar Arasında Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası
(The Human And Economic Geography Of Cyprus Island Between 9-13th Century )

Author : Abdullah BALCIOGULLARI    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 14
Page : 1120-1129
74    50


Summary

Doğu Akdeniz’de yer alan ve Akdeniz’in üçüncü büyük adası durumundaki Kıbrıs Adası, tarih boyunca sahip olduğu özellikler açısından hep önemli bir yer işgal etmiştir. Adanın deniz yolları kavşağında bulunması ve aynı zamanda alan itibariyle geniş olması gibi başlıca özellikleri nedeniyle çok eski dönemlerden beri yerleşme alanı olmasını sağlamıştır. Konumdan başka tarımsal faaliyetler ve hepsinden önemlisi “bakır madeni” Kıbrıs’ın dünya çapında tanınmasını sağlamıştır. Doğu Akdeniz’deki konumundan dolayı deniz yollarına hâkim bir noktada olması nedeniyle gerek yakın gerekse uzaktaki güçler adaya hâkim olmak istemişlerdir. Uzun yıllar Bizans’ın kontrolünde olan Kıbrıs Adası, Müslüman Arapların güçlenmesi ve deniz ticaretinde varlıklarını göstermeye başlamalarıyla birlikte Araplar için de önemli bir yer haline gelmiştir. Kıbrıs Adası, Müslüman Arapların denizaşırı fetih hareketlerinin ilk adımı olarak değerlendirilebilir. Bu çalışmanın amacı Kıbrıs Adası’nın 9 ile 13. yüzyıllar arasındaki coğrafi özelliklerini araştırmaktır. Bu amacı gerçekleştirebilmek için 9 ile 13. yüzyıllar arası yazılmış bulunan Arapça, Almanca, Latince ve İngilizce yazılmış coğrafya kitapları ve seyahatnameler incelenmiştir. Araştırmanın sonucunda gerek Doğu gerekse Batı kaynaklarında adanın zenginliği ve konumun vurgulandığı anlaşılmıştır. O döneme ait Kıbrıs’ın yerleşme, nüfus ve ekonomik özelliklerine ait bilgilere ulaşılmıştır. Bu çalışma ile Kıbrıs’ın sadece bakır madeniyle değil, aynı zamanda karasakız, zac yağı, tahıl, şarap ve bal gibi ürünlerde öne çıktığı bilgisine ulaşılmıştır.Keywords
Kıbrıs, coğrafya, tarihi coğrafya

Abstract

The island of Cyprus, the third largest island of the Mediterranean where is located in the Eastern Mediterranean has always been important in terms of its features throughout history. Due to the main features of the island at the junction of the sea routes and at the same time, it has been a settlement area since the ancient times. Apart from the location, agricultural activities and above all, the “copper mine” have enabled Cyprus to be recognized worldwide. Since they were in a dominant position in the sea, both close and distant forces wanted to dominate the island. The island of Cyprus, which was under the control of the Byzantine for many years, became an important place for the Arabs with the strengthening of the Muslim Arabs and their presence in the sea trade. The island of Cyprus can be considered as the first step of the Muslim Arabs' overseas conquest. The aim of this study is to investigate the geographical characteristics of Cyprus Island between the 9th and 13th centuries. In order to achieve this aim, geography books and travel books written in Arabic, German, Latin and English between the 9th and 13th centuries were examined. As a result of the study, it was understood that the richness and location of the island were emphasized in both Eastern and Western sources. Information on the settlement and population and economic characteristics of the period in Cyprus were reached.Keywords
Cyprus, geography, historical geography

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :Taras Schevchenko University, Luhansk/Ukraine
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM Turkey) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri