Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Çevresel Kuznets Eğrisi: İsveç Örneği
(Environmental Kuznets Curve (Ekc): Evidence From Sweden )

Author : Emrah BEŞE    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 14
Page : 1093-1099
84    42


Summary

Bu çalışmada çevresel Kuznets eğrisi hipotezi İsveç için 1960 ve 2014 yılları arasında incelenmiştir. Çevresel Kuznets eğrisi, GDP, CO2 ve enerji tüketimi (EN), ve GDP, CO2 , EN ve GDP’nin karesi ilişkileri altında incelenmiştir. GDP, CO2 ve EN arasındaki nedensel ve uzun vadeli ilişkiler İsveç için ARDL bounds test for cointegration ve Toda and Yamamoto Granger non-causality test testleri ile incelenmiştir. GDP, CO2 , EN ve GDP’nin karesi arasındaki uzun vadeli ilişkiler ARDL bounds test ile incelenmiştir. Çevresel Kuznets eğrisi hipotezi İsveç için doğrulanmamıştır, GDP ve EN arasındaki bir nedensel ilişki bulunmamıştır ve EN’den CO2’ye tek yönlü nedensel ilişki bulunmuştur. Neutrality hipotezi İsveç için doğrulanmıştır.Keywords
çevresel Kuznets eğrisi; ARDL bounds test for cointegration; Toda and Yamamoto Granger non-causality test; İsveç

Abstract

In this study, EKC hypothesis is examined for Sweden for the period between 1960 and 2014. EKC hypothesis is examined under two nexus which are GDP, CO2 and energy consumption (EN), and GDP, CO2, energy consumption and the square of GDP. Causal and long-term relationships between GDP, CO2 and EN are examined for Sweden by ARDL bounds test for cointegration and Toda and Yamamoto Granger non-causality test. Long-term relationships between GDP, CO2, EN and the square of GDP are examined by ARDL Bounds Test. EKC hypothesis is not confirmed for Sweden, no causal relationships are found between GDP and EN, and unidirectional causality is found from EN to CO2. Neutrality hypothesis is confirmed for Sweden. No causality is found between CO2 and GDP.Keywords
environmental Kuznets curve; ARDL bounds test for cointegration; Toda and Yamamoto Granger non-causality test; Sweden

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :Taras Schevchenko University, Luhansk/Ukraine
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM Turkey) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri