Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Şii Jeopolitiği ve İran
(Shiite Geopolitics And Iran )

Author : Mehmet Bora SANYÜREK    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 14
Page : 1139-1160
62    84


Summary

Jeopolitik kavramı, devletlerin ulusal güçlerini ve dış politika davranışlarını, coğrafi konumları ve fiziksel çevre ile açıklayan bir yaklaşımdır. ABD'nin, 2003 yılında Irak'ı işgal etmesi sonrasında, Şiiler ülkenin yönetiminde başat güç haline gelmiş ve İran'ın izlediği dış politikayla birlikte "Şii Hilali" ve "Şii Jeopolitiği" kavramları dünya kamuoyunun gündemine oturmuştur. Bu kavram ile İran'ın, Şiiler üzerinden bir etki alanı oluşturma gayretinde olduğu, bunun da önemli miktarda Şii nüfus barındıran ülkelerde güvenlik kaygılarını arttırdığı ifade edilmektedir. Şiiler, İran, Azerbaycan, Bahreyn ve Irak'ta çoğunluğu oluştururken, Kuveyt, Yemen, Lübnan gibi ülkelerde önemli bir orana sahiptirler. Bu nüfus oranları dikkate alınarak ortaya konulan Şii Hilali ve Şii Jeopolitiği kavramları, bölgenin mezhepsel sistematiğini açıklamada yetersiz kalmaktadır. Başta Şiiler arasındaki farklı inanç özellikleri ve bunun siyasi yapıya yansımaları ile Arap-Fars çekişmesi gibi sebeplerden dolayı, Orta Doğu'da siyasi dengeyi değiştirecek bir Şii Jeopolitiğinden bahsetmek mümkün görülmemektedir.Keywords
Şii Jeopolitiği, İran, Irak, Lübnan, Suriye

Abstract

The concept of geopolitics is an approach to explain states’ national power and foreign policy behaviour with their geographical position and physical environment. After the U.S. invasion of Iraq in 2003, Shiites became the dominant power in the country and the concepts of “Shiite Crescent” and “Shiite Geopolitics” became a current issue for the world public, with the foreign policy pursued by Iran. These concepts are used to mean that Iran endeavours to create a sphere of influence over Shiites and it increases security concerns in countries with a significant Shiite population. While Shiites comprise the majority in Iran, Azerbaijan, Bahrain and Iraq, they have a considerable population in countries like Kuwait, Yemen and Lebanon. The concepts of “Shiite Crescent” and “Shiite Geopolitics” set forth considering these population rates are not sufficient to explain the sectarian systematic of the region. Due to reasons such as differences in faith among Shiites and its reflection to the political structure as well as the Arab-Persian conflict, it does not seem possible to mention a Shiite geopolitics that will change the political balance in the Middle East.Keywords
Shiite Geopolitics, Iran, Iraq, Lebanon, Syria

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :Taras Schevchenko University, Luhansk/Ukraine
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM Turkey) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri