Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramı Kapsamında İnsanların Turizm Hareketlerine Katılma Durumları Üzerine İlişkisel Bir Değerlendirme
(A Relational Evaluation on the Participation of People in Tourism Movements within the Context of Maslow's Hierarchy of Needs )

Author : Melik Onur GÜZEL  & Mahmut BARAKAZI  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 14
Page : 1001-1010
1087    1356


Summary

Dünya üzerinde farklı düzeylerde olanaklara sahip olan insanlar, özellikle hayatını idame ettirebilmesi için öncelikle gıda gereksinimini ve daha sonra güvende olma ihtiyacını gidermektedir. Daha iyi olanaklara sahip olan insanlar da bu gibi temel ihtiyaçlarını gerçekleştirdikten sonra daha farklı isteklerini ve ihtiyaçlarını karşılamak istemektedir. Abraham Maslow da bu mantıkla yola çıkarak İhtiyaçlar Hiyerarşisi kuramını ortaya koymuştur. İnsanların gereksinimlerini incelemek amacıyla ortaya atılan bu güdüleme kuramı, beş ana grupta toplanmaktadır. Tatmin edilmiş bir ihtiyacın ihtiyaç olmaktan çıktığını belirten Maslow, insanın ve onun davranışlarının tatmin edilmemiş duygular tarafından ele geçirildiğini belirtmiştir. Turizm gereksiniminde ise insanlar, farklı bölgelere seyahatler gerçekleştirerek konakladıkları bölgede eğlenme, dinlenme, gezme, görme, yeme-içme ve yeni şeyleri keşfetme gibi ihtiyaçlarını tatmin etmek istemektedir. Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi kuramında belirttiği gibi temel düzeyde tatmin edilmeyen gereksinimler var olduğu sürece insanların turizm faaliyetlerine katılımı beklenmemektedir. Diğer bir deyişle, yemek yeme, uyuma, güvende olma gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamayan insanların bu istek ve ihtiyaçlarını gerçekleştirememesi durumundan dolayı turizm gibi zaman ve ekonomik güç gerektiren bir aktiviteye katılmada problem yaşayacağı düşünülmektedir. Bu araştırmada Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi kuramı kapsamında temel düzeydeki ihtiyaçları tatmin edilmemiş insanların turizm hareketlerine katılımları üzerine ilişkisel bir değerlendirme amaçlanmıştır. Araştırmanın amacına ulaşabilmesi için daha önce yayımlanmış olan konu ile alakalı çalışmalardan ve turizm istatistiklerinden faydalanılmıştır.Keywords
İnsan, Turizm, İhtiyaç, Maslow, Hiyerarşi

Abstract

People with different levels of possibilities in the world, especially the need for food to be able to maintain their lives first ndthen needs to be safe. People who have beter opportunities also want to meet their different needs and need safter fulfilling the sebasic needs. With this logic, Abraham Maslow introduced his theory of needs hierarchy. This motivation theory, designed to examine the needs of people, is group edin to five main groups. Noting that a satisfied need is nolongerneeded, Maslow stated that manand his behavior were seized by satisfiedemotions. In the need of tourism, people want to satisfy their needs such as having fun, resting, traveling, seeing, eating-drinking and discovering new things in the area they stay in different regions. As Maslow stated in the Hierarchy of Needs Theory, people are not expected to participate in tourism activities as long as there are requirements that are not satisfactorily satisfied. In other words, people who are unable to meet their basic needs such as eating, sleeping and staying safe are also not expected to participate in an activity that requires time and economic power, such as tourism. In this study, a relational evaluation on the participation of people who are not satisfied with their basic needs in tourism with in the scope of Maslow's Hierarchy of Needs is aimed. In order to reach the aim of the research, related studies and tourism statistics were used.Keywords
Human, Tourism, Need, Maslow

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri