Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türk Monet’i Ressam Ahmet Yakupoğlu’nun Hayatından Sanata Dair Hatıralar
(The Highlights Of Life Of Painter Ahmet Yakupoğlu As Turkish Monet’s Artist )

Author : Ayşe Nur SIR DÜNDAR    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 13
Page : 942-962
191    227


Summary

Ahmet Yakupoğlu, birçok sanat dalında yaptığı çalışmalarla hem sanatın tanıtımına hem de yeni sanatçıların yetişmesine önemli katkılar sağlamış büyük bir Türk sanatçısıdır. Sanat dünyasında; manzara, natürmort, peyzaj ve portre sanatçısı olarak tanınır. Onun çalışmalarında, Modern Türk Resim Sanatının öncülerinden Çallı Kuşağı’nın etkileri görülür. Tablolarında tabiatın güzelliklerini olduğu gibi yansıtmakla kalmamış, aynı zamanda bu güzellikleri doğal renk atmosferi içinde mükemmel bir perspektifle ortaya koymuştur. O, sadece manzara resimleriyle değil, şehir resimleriyle de şöhret kazanmıştır. Başta Kütahya ve İstanbul olmak üzere Afyon, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Eskişehir, Hatay, İzmir, İzmit, Kayseri, Konya, Manisa, Niğde ve Sakarya’nın tarihî ve kültürel dokusu ile doğal güzelliklerini yansıtan çalışmalara imza atmıştır. Sanatkâr, aynı zamanda iyi bir neyzen, tezhip ve minyatür ustası olarak sanat tarihinin önemli şahsiyetleri arasında yer alır. Bu çalışmada; İlk Türk İzlenimcileri olarak bilinen İbrahim Çallı, Feyhaman Duran, Avni Lütfi gibi ressamların temelini attığı empresyonist ekolünü, kendine has üslubuyla devam ettiren Ahmet Yakupoğlu’nun hayatı ve sanatı üzerinde durulmuştur. Devamında çeşitli vesilelerle yakınlık kurmuş kişilerden edinilen hatıralarla sanatçının hayatından kesitler sunulmuştur. Amaç, Ahmet Bican Ercilasun’un: “Türkiye’nin Kütahya şehrinde bir Türk Monet”i şeklinde ifade ettiği bu şahsiyeti, sözlü kaynaklardan derlediğimiz anektotlarla tanıtmaktır.Keywords
Ahmet Yakupoğlu, Kütahya, resim sanatı, musiki, hatıralar

Abstract

Ahmet Yakupoğlu is a great Turkish artist who has made important contributions to both the promotion of art and the growth of new artists. In the art world he is known as a still life, landscape and portrait artist. In his paintings; Among the pioneers of Modern Turkish Painting Art are the effects of Çallı’s Style. In a natural perspective, with its melted lines in a natural color atmosphere, which is far from the reflection effort as it is natural. He has gained fame not only with landscape paintings but also with city paintings. Especially Kütahya and Istanbul and also Afyon, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Eskişehir, Hatay, İzmir, İzmit, Kayseri, Konya, Manisa, Niğde ve Sakarya’s historical and cultural texture and reflects the natural beauty of the work has signed. The artist is also an important figure of art history as a good neyzen, gilder and miniature master at the same time. In this study; about the life and art of Ahmet Yakuoğlu, who continued his impressionist style of painting based on painters such as İbrahim Çallı, Feyhaman Duran, Avni Lütfi, known as the first Turkish Impressionists, with his own style. In the following pages, sections of the artist's life are presented, with memories from people who have established close relations with him. The purpose of this study is, as Ahmet Bican Ercilasun said: “Turkish Monet in the city of Kütahya of Turkey” that I had to introduce with anecdotes culled from parol sources.Keywords
Ahmet Yakupoğlu, Kütahya, art of painting, music, memories

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri