Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türkiye’de Regülasyonlar Ekseninde Bitcoin’in Vergilendirilmesi Sorunsalı
(The Problematic Of Taxing Bitcoin On The Axis Of Regulations In Turkey )

Author : Gamze Yıldız ŞEREN KURULAR  & Dilek AKBAŞ AKDOĞAN  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 13
Page : 929-941
    


Summary

Her çağ kendisine özgü özelliklerle beraber teknolojik anlamda modern yaklaşımları da beraberinde getirmektedir. Para hususunda hiç kuşkusuz 21.yüzyılın en büyük yeniliği sanal para ve türevleridir. Dünya üzerinde insanların taleplerinin devam ettiği sürece varlığını sürdürecek söz konusu sanal paraların bu makaledeki inceleme konusu bitcoin’lerdir. Gün geçtikçe işlem hacminin artması ve elde edilen kazançların mühim miktarlara ulaşması, sahip olduğu özellikler gereği kara paranın aklamasına ve vergi kaçakçılığının yapılmasına imkan sağlayabilmesi hususları devletlerin gündemlerine bitcoin’in vergilendirilmesini getirmiştir. Türkiye’de bitcoin’in vergilendirilmesi hususu 2017 senesinde kendisine tartışma alanı bulsa da günümüzde halen bitcoin’in yasal statüsü netleşmiş değildir. Bu noktada dünya örneklerinin de ışığında Türk vergi sistemine en uygun yöntemin ortaya konularak, teknolojik inovasyonun sağlanması, illegal faaliyetlerin finansmanına da olanak sağlayan bu yatırım kanalının devlet tarafından önemle izlenmesi, hukuki zeminde tanımının netleştirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda en önemli husus ise Türkiye’de ilgili vergi mevzuatının güncel gelişmelere uyum sağlayacak bir yapıya kavuşturulmasının sağlanmasıdır.Keywords
Regülasyon, Türk Vergi Sistemi, Bitcoin, Sanal Paranın Vergilendirilmesi

Abstract

Every era brings its own unique features as well as technologically modern approaches. Undoubtedly the biggest innovation of 21st century regarding money is cryptocurrency and its derivatives. The subject of this study is bitcoin continuing to exist as long as the demand of humanity for cryptocurrency. By virtue of day after day increasing in trading size of bitcoin, achieving significant amount from earned gains of bitcoin and the feature of bitcoin enabling to money laundering and tax evasion, taxation of bitcoin put on the government's agenda. Although the issue of bitcoin taxation in Turkey come up for discussion in 2017, nowdays the legal status of bitcoin is still not clear. At this point, in the light of the world examples, it is neccesary to ensure technological innovation and put forward the most appropriate method for the Turkish tax system and clarify the defination of this investment instrument enabling financing of illegal activities on the legal ground. In this context, the most important matter is to ensure adaptation of tax legislation in Turkey to the current developments.Keywords
Regulation,Turkish Tax System, Bitcoin, Taxation of Digital Money

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :Taras Schevchenko University, Luhansk/Ukraine
Telephone :+90 539 673 66 66 (WhatsApp & GSM Turkey) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri