Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Küreselleşme Karşısında Anadolu Pedagojisi (Eğitim Sisteminde Yeni Bir Model)
(Anatolian Pedagogy In Terms Of Globalization (A New Model For The Anatolian Pedagogy Education System) )

Author : Ahmet AKBABA    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 13
Page : 917-928
    


Summary

Anadolu pedagojisinin en temel hedefi; tarihte örnek ve saysiz bilim insani yetiştirerek bilime işik tutan insan tipi misali, cesur, mert, cömert, sözüne güvenilen, erdemli, özelliklere sahip ülke sevdalısı, alp ve bilgin insan tipini yetiştirmektir. Her millet ve devletin kendi kültür ve medeniyet anlayışına uygun bir eğitim felsefesi ve bu doğrultuda belirlenmiş bir ideal insan tipi mevcuttur veya olmalıdır. İdeal insan tipi belli olmayan devletler müstemleke devletlerdir. Kültürün köklerine ve ruhuna bağlı insan tipini yetiştiremeyen devletler başkasının boyunduruğu altına girmeye aday demektir. Bu araştırmanın amacı; Alp vatansever cesur ve çalışkan bir insan tipi yetiştirebilmek için tarihi bakış açısıyla eğitimde yeni bir model ortaya koyarak uygulamaya ışık tutmaktır. Araştırma kaynak taraması ile yapılmış nitel bir araştırmadır. Araştırmanın evrenini Türk tarihi, eğitim uygulamaları oluşturmaktadır.Keywords
Pedagoji, Anadolu Pedagojisi, Kültür, Küreselleşme. Eğitim, Milli

Abstract

The main objective of the Anatolian Pedagogyis to train brave, courageous, generous, trustworthy, virtuous, patriotic, “Alp” type erudite individuals as the type of people who raised historical figures and numerous scholars that have shed light on science.Every nation and state must have an education philosophy that is in accordance with their culture and civilization understanding and there should be an ideal human type determined in this direction. The countries that have not defined their ideal citizen type are the countries condamned being exploited. The countries unable to cultivate human traits that are loyal to the roots of their culture and soul are obliged to be yoked by others. The purpose of this research; In order to train “Alp”, patriotic, courageous and hardworking people, shedding a light on the practice by putting a new model in education in terms of historical perspective. The qualitative designed research constructe d as a literature review. The study's universe constitutes Turkish historical education practices.Keywords
Pedagogy, Anatolian Pedagogyis, Culture, Globalization. Education, National

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :Taras Schevchenko University, Luhansk/Ukraine
Telephone :+90 539 673 66 66 (WhatsApp & GSM Turkey) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri