Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Turizm Lisans Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma: Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi Örneği
(A Research On Fınancıal Literary Levels Of Undergraduate Tourism Students: The Case Of Mersin University Tourism Faculty )

Author : Erdinç KARADENİZ  & Levent KOŞAN & Mehmet BEYAZGÜL & Erol GEÇGİN  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 13
Page : 904-916
146    98


Summary

Bu çalışmanın amacı lisans eğitim alan turizm öğrencilerinin finansal okuryazarlık düzeyinin tespit edilmesidir. Bu amaçla Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi bünyesinde bulunan Turizm İşletmeciliği, Turizm Rehberliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümlerinde eğitim alan 442 öğrencinin finansal okuryazarlık düzeyleri araştırılmıştır. Araştırmanın sonucunda öğrencilerin temel ve ileri düzeyde finansal okuryazarlık seviyelerinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. Yine erkek öğrencilerin finansal durumlarını yönetmede kendilerini kadın öğrencilere göre biraz daha fazla başarılı buldukları saptanmıştır. Buna karşın kadın öğrencilerin erkek öğrencilere göre finansal kayıtlarını saklamada daha hassas oldukları saptanmıştır. Araştırmada yine öğrencilerin, düzenli para biriktirme alışkanlıklarının alt seviyede olduğu ve cinsiyet bağlamında da çok da büyük bir fark olmadığı saptanmıştır. Ayrıca öğrencilerin kredi kartı kullanımı konusunda da yeterli bilgiye sahip oldukları görülmüştür.Keywords
Finansal Okuryazarlık, Temel ve İleri Düzey Finansal Okuryazarlık Düzeyi, Kredi Kartı Kullanımı, Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi

Abstract

The aim of this study is to determine the level of financial literacy of tourism students who have undergraduate education. For this purpose, researching the financial literacy levels of 442 students who were trained in Tourism Management, Tourism Guidance, Gastronomy and Culinary Arts departments of Mersin University Faculty of Tourism. As a result of the research, it has been determined that the students' basic financial literacy levels and advanced financial literacy levels are high. It has also been found that male students find their financial situation a little more successful in managing their financial situation than female students. However, female students were found to be more vulnerable to hiding their financial records than male students. In the survey, it was determined that the students had a lower level of regular money-saving habits and there was not a big difference in terms of gender. It has also been seen that students have sufficient knowledge about using credit cards.Keywords
Financial Literacy, Basic and Advanced Level of Financial Literacy, Credit Card Use, Mersin University Tourism Faculty.

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri