Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türk Silahlı Kuvvetlerin Tanıtımında Önemli Yer Edinen Mehteran Birliği’nin Yazılı Basında Sunumu
(Presentation Of The Mehteran Association, Important To The Introduction Of Turkish Armed Forces In The Printed Press )

Author : Gökhan BAK    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 13
Page : 876-881
    


Summary

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yaptığı faaliyetlerin tanıtımının yanı sıra halkla ilişkiler kapsamında kurumsal imajının olumlu olarak yansıtılması farklı araçlarla yapılmaktadır. Bu tanıtım görsel, işitsel ve yazılı basında çokça yer almaktadır. Ayrıca halkla ilişkiler kapsamında kullanılan araçlardan insan faktörünün içinde yer aldığı Askeri Bandoların ve Mehteran Birliği’nin gerek yurt içinde gerekse yurt dışında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin tanıtımında önemi yadsınamaz derecede olduğu bilinmektedir. Bu bağlamda Mehteran Birliği’nin Türk yazılı basınında nasıl yer aldığı da araştırılması gereken konulardandır. Bu çalışmayla yazılı basında yer alan Mehteran Birliği konulu haberler içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir.Keywords
Halkla İlişkiler, Tanıtım, Mehteran Birliği, Türk Yazılı Basını.

Abstract

In addition to the promotion of the activities of the Turkish Armed Forces, the positive image of the corporate image within the scope of public relations is carried out with different tools. This presentation is widely featured in visual, audio and written media. In addition, it is known that the Military Band and the Mehteran Union, in which the human factor is one of the tools used in the public relations, is of undeniable importance in the promotion of the Turkish Armed Forces both in Turkey and abroad. In this context, how the Mehteran Union takes place in Turkish print media is one of the topics to be investigated. In this study, the news about Mehteran Union in the press was analyzed with content analysis method.Keywords
Public Relations, Publicity, Mehteran Union, Turkish Printed Media

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :Taras Schevchenko University, Luhansk/Ukraine
Telephone :+90 539 673 66 66 (WhatsApp & GSM Turkey) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri