Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Bilgi İletişim Teknolojileri ve Toplumsal Cinsiyet
(Information And Communication Technologies And Gender )

Author : Murat AKTAŞ  & Esen ESER & Berra Çağla BULDUK  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 13
Page : 807-821
222    147


Summary

21. Yüzyıla damgasını vuran bilgi iletişim teknolojilerinin (BİT’ler) insan hayatındaki yeri ve önemi gün gittikçe daha da artmaktadır. Artık hatırı sayılır düzeyde insan bilgi iletişim teknolojileri olmadan bir hayat düşünemez hale geldi. Bütün bu gelişmeler BİT’ler ile ilgili gün geçtikçe büyüyen büyük bir ekonominin ortaya çıkmasını sağladı. Dolayısıyla bilgi iletişim teknolojileri hem tasarım, üretim ve pazarlama hem de kullanım ve tüketim bakımından büyük önem taşımaktadır. Günümüzde giderek artan sayıda insan, bilgisayardan akıllı cep telefonlarına, bilgi iletişim teknolojilerine, internet ve bilgiye erişebilmektedir. Ancak tasarımdan üretim ve tüketime kadar bütün süreçlerde erkeklerle kadınların BİT’lere erişim ve bunların kullanım oranlarında büyük farklar bulunmaktadır. Genel olarak kadınlar BİT’leri kullandıklarında, bu teknolojiler sayesinde güçlendikleri ve önemli avantajlara kavuştukları sanılmaktadır. Peki, bu gerçekten doğru mudur? Kadınların BİT’lerin tasarımı, üretimi, tüketimi ve kontrol edilmesi gibi konularda önlerinde ne gibi engeller bulunmaktadır? Bu çalışma; kadınların BİT’lere erişimi ve bu konudaki sorunları irdelemekte ve hala kadınların BİT’lere erişimi önünde ciddi sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel engellerin bulunduğunu saptamaktadır. Dolayısıyla çalışma, bu engellerin aşılması için çözüm önerileri de sunmaktadır.Keywords
Bilgi toplumu, bilgi iletişim teknolojileri, toplumsal cinsiyet, internet, dijital bölünme.

Abstract

The place and the importance of Information and Communication Technologies (ICTs) in the human life has stamped to the 21th century, are increasing day by day. High number of people has become person cannot think about living without ICTs. All these progress are provided also an increasing economy day by day about ICTs. Therefore, information communication technologies have great importance both in terms of design, production and marketing as well as usage and consumption. Nowadays, a growing number of people can access smart phones, information and communication technologies, internet and information from computers. However, in all processes from design to production and consumption, there are large differences between women and man in the access and use rates of ICTs. In general, when women use ICTs, it is believed that they are stronger and have important advantages thanks to these technologies. Well, is this really right? Did women become to a more advantageous position in the information society? Or what are the obstacles in front of the women's to design, production, consumption and control of ICTs? In order to be able to answer all these and similar questions, it is important to evaluate seriously the researches on gender and ICTs. This work; examines the access of women to ICTs and the problems in this issue and it underlines that there are still serious social, political, economic and cultural barriers for women’s access to ICTs. Therefore this study recommends also some solutions for overcoming these obstacles.Keywords
Information Society, Information and Communication Technologies, Gender, Digital Division

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri