Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Niyetlerini İncelemeye Yönelik Bir Araştırma: Örnek Bir Uygulama
(A Study On Investigation Of The Entrepreneurial İntentions Of University Students: A Case Study )

Author : Abdullah OĞRAK  & Şakir İŞLEYEN & Yener ALTUN & Gülşah AKSOY  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 13
Page : 834-845
    


Summary

Dünyada ve Türkiye’de her geçen gün biraz daha artan tüketim isteği hemen her alanda insanları birçok mal ve hizmete ihtiyaç duymaya ve ihtiyaç duyulan mal ya da hizmeti tedarik etmeyi zorunlu kılmaktadır. Bu ihtiyaçları karşılamak için birçok girişimci kâr elde etmenin fırsatlarını aramaktadırlar. Girişimcilik; gerekli olan zaman ve çabayı ayırarak, finansal, sosyal ve psikolojik riskleri bir araya getirerek, parasal ve kişisel tatmin ödülü alarak farklı olan bir şeyi yaratma süreci olarak tanımlanır. Girişimcilik faaliyetleri genellikle bireyin arzu ve isteğine bağlıdır. Bundan dolayı girişimcilik faaliyeti, niyet edilerek yapılan planlanmış bir davranıştır. Girişimcilerin bu tavrı girişimcilik niyeti kavramını ortaya çıkarır. Bu doğrultuda girişimcilik niyeti; bir bireyin kendi işini kurma yönünde girişimci gayretler gösterme yönündeki eylemlere bağlılığı olarak tanımlanabilir.Keywords
Girişim, girişimcilik, girişimcilik faaliyeti, girişimcilik niyeti

Abstract

The increasing consumption frenzy in the world and Turkey, obliges people to need many goods and services in almost every area and supply the goods and services they need. And to meet these needs, many entrepreneurs seek opportunities for making profits. Entrepreneurship; is defined as the process of creating something different by spending the required time and effort, gathering the financial, social and psychological risks, receiving financial and self-fulfillment prizes. Entrepreneurial activities usually depend on the wish and desire of the individual. In this regard, entrepreneurial activity is a planned act of intention. This attitude of entrepreneurs reveals the concept of entrepreneurship intent. Accordingly, entrepreneurship intent can be defined as the commitment to the actions of an individual to show entrepreneurial efforts to establish his own business.Keywords
Initiative, entrepreneurship, entrepreneurial activity, entrepreneurship intent

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :Taras Schevchenko University, Luhansk/Ukraine
Telephone :+90 539 673 66 66 (WhatsApp & GSM Turkey) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri