Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Çevresel Kuznets Eğrisi: Gana Örneği
(Environmental Kuznets Curve (EKC): Evidence from Ghana )

Author : Emrah BEŞE    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 13
Page : 774-782
    


Summary

Bu çalışmada, çevresel Kuznets eğrisi Gana için 1971 ve 2014 yılları arasında incelenmiştir. Çevresel Kuznets eğrisi iki ilişki altında incelenmiştir. Birincisi ekonomik büyüme, CO2 ve enerji tüketimi ilişkisi, ikincisi ise ekonomik büyüme, CO2, enerji tüketimi ve ekonomi büyümenin karesi arasındaki ilişkidir. Ekonomik büyüme, CO2 ve enerji tüketimi arasındaki nedensel ve uzun vadeli ilişkiler Johansen eşbütünleşme testi ve VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Test ile incelenmiştir. Ekonomik büyüme, CO2, enerji tüketimi ve ekonomik büyümenin karesi arasındaki uzun vadeli ilişki Johansen eşbütünleşme testi ile incelenmiştir. Çevresel Kuznets eğrisi Gana için doğrulanmamış olup, ekonomik büyüme ve enerji tüketimi arasında nedensel bir ilişki bulunmamıştır. Enerji tüketiminden CO2’ye doğru tek yönlü nedensellik bulunmuşur. Neutrality hipotezi Gana için doğrulanmıştır.Keywords
çevresel Kuznets eğrisi; Johansen eşbütünleşme testi; VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald test; Gana

Abstract

In this study, EKC hypothesis is examined for Ghana for the period between 1971 and 2014. EKC hypothesis is examined under two nexus which are GDP, CO2 and energy consumption, and GDP, CO2, energy consumption and the square of GDP. Causal and long-term relationships between GDP, CO2, and energy consumption are examined for Ghana by Johansen cointegration and VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Test. Long-term relationships between GDP, CO2, energy consumption and the square of GDP are examined by Johansen cointegration test. EKC hypothesis is not confirmed for Ghana, no causal relationships are found between GDP and energy consumption, and unidirectional causality running from energy consumption to CO2 is found. Neutrality hypothesis is confirmed for Ghana.Keywords
environmental Kuznets curve; Johansen cointegration test; VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald test; Ghana

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :Taras Schevchenko University, Luhansk/Ukraine
Telephone :+90 539 673 66 66 (WhatsApp & GSM Turkey) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri