Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Eski Türkçeden Günümüze Peygamber Anlamında Kullanılan Bazı Türkçe Sözcükler
(From Old Turkic To Present, Some Turkish Words Used In The Meaning Of Prophet )

Author : Ersin TERES    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 13
Page : 822-833
407    456


Summary

Türklerin İslâm dinini kabul etmesinden sonra bu dine ait sözcük, kavram ve terimlerin Türkler arasında hızla yayıldığı görülmektedir. Yeni mensup olunan dini hızlı bir şekilde öğrenme çabası bu sözcüklerin dile girmesinde ve dilde yerleşmesinde büyük bir etken olarak karşımıza çıkar. Dini terimler içinde en hızlı yayılan ve öğrenilen sözcüklerden birisi de “peygamber” sözcüğüdür. “Peygamber” sözcüğü ilk olarak tarihî Türk dillerinden Karahanlı Türkçesi’nde karşımıza çıkmaktadır. Sözcüğün ilk tespit edildiği metinler Karahanlı devleti döneminde kaleme alınmış olan Satır Arası Kur’an Tercümeleri’dir. Karahanlı Türkçesi metinlerinde ve bu dönemden sonra kaleme alınan diğer Türkçe metinlerde “peygamber” anlamına gelen değişik sözcüklere de rastlanmaktadır. Bu makalede Eski Türkçeden diğer tarihi ve günümüz Türk dillerine kadar “peygamber” anlamında kullanılmış sözcükler üzerinde duracak, bu sözcüklerin metinlerde hangi anlamlarda kullanıldıklarını, ilk önce hangi tarihî dönemde ortaya çıktıklarını, hangi metinlerde görüldüklerini, köken bakımından hangi sözcüklere dayandıklarını, etimolojik olarak nasıl bir gelişim gösterdiklerini incelemeye çalışacağız.Keywords
Dini Tabirler, Eski Türkçe, Etimoloji, Peygamber.

Abstract

After the Turks accepted the religion of Islam, it is seen that the words, concepts and terms of this religion quickly spread. One of the most significant reason of be taken of these words is the effort of learning religion quickly. One such word is the word “prophet”. The world “prophet” is first encountered in the Qaraqhanid Turkic, which is one of the historical Turkic languages. The texts where the word was detected are the Interlinear Qur’an Translations which is written in the period of Qaraqhanids. We see different words meaning “prophet” in the Qaraqhanid Turkic texts and in the Turkic texts written out after that period. In this article, we will focus on the words that were used in the meaning of “prophet” from the old Turkic to the other historical Turkic languages and present Turkish languages, and will disclose in what meaning these words were use in the texts, in which historical era they emerged first, in which texts they appeared, their origins and etymological examinations.Keywords
Religious Terms, Old Turkish, Etymology, Prophet.

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul Kültür Üniversitesi, İİBF, İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri