Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


VETERAN FUTBOLCULARIN REKREATİF AMAÇLI FUTBOL OYNAMAYA İLİŞKİN SAĞLIK İNANÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
(EVALUATION OF THE HEALTH BELIEFS OF VETERAN FOOTBALL PLAYERS REGARDING PLAYING FOOTBALL FOR RECREATIVE PURPOSES )

VETERAN FUTBOLCULARIN REKREATİF AMAÇLI FUTBOL OYNAMAYA İLİŞKİN SAĞLIK İNANÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

 
Author : Süreyya KIRIKCI  ; Neliz ÇETİNER & Ercan YAVUZ  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 52
Page : 3087-3096
DOI Number: :
Cite : Süreyya KIRIKCI ; Neliz ÇETİNER & Ercan YAVUZ, (2021). VETERAN FUTBOLCULARIN REKREATİF AMAÇLI FUTBOL OYNAMAYA İLİŞKİN SAĞLIK İNANÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. SOCIAL MENTALITY AND RESEARCH THINKERS JOURNALS, 52, p. 3087-3096. Doi: 10.31576/smryj.1190.
    


Summary

Bu araştırmanın amacı rekreatif amaçlı futbol oynayan veteran futbolcuların demografik özellikleri ile sağlık inançları arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırma grubunu Türkiye Masterlar ve Veteranlar Federasyonu’nda yer alan takımlarda lisanslı olarak futbol oynayan 1450 veteran futbolcu oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında toplam 369 veteran futbolcudan veri elde edilmiştir. Araştırma hipotezlerinin test edilmesi için T ve Anova testlerinden faydalanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların yaşlarına, gelir durumlarına ve medeni durumlarına göre rekreasyonel aktivitelere ilişkin sağlık inancı arasında anlamlı farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Katılımcılar eğitim durumlarına göre değerlendirildiğinde ise rekreasyonel aktivitelere ilişkin sağlık inancında farklılık olduğu tespit edilmiştir.Keywords
Rekreasyon, Rekreatif Spor, Veteran, Futbol, Sağlık İnanç Modeli

Abstract

The aim of this study is to examine the relationship between the demographic characteristics and health beliefs of veteran football players who play soccer for recreational purposes. The research group consists of 1450 veteran football players who play football under license in teams participating in the Turkish Masters and Veterans Federation. Within the scope of the research, data were obtained from a total of 369 veteran football players. In order to test the research hypotheses, T and Anova tests were used. According to the results of the research, it was concluded that there was no significant difference between the health beliefs of the participants regarding recreational activities according to age, income and marital status. When the participants were evaluated according to their educational status, it was determined that there was a difference in their health beliefs about recreational activities.Keywords
Recreation, Recreational Sport, Veteran, Football, Health Belief Model

Advanced Search


Announcements

    SMARTJOURNAL AĞUSTOS SAYISI YAYIN KABUL ETMEKTEDİR

    SMARTJOURNAL 

    Nisan sayısı için yayın kabulune başlamıştırAddress :İstanbul Kültür Üniversitesi, İİBF, İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 (WhatsApp & Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri