Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE’DE ÇOCUKLARA YÖNELİK REKLAMLAR AÇISINDAN REKLAM MEVZUATININ DEĞERLENDİRİLMESİ
(EVALUATION OF ADVERTISING LEGISLATION IN TERMS OF ADS AIMED AT CHILDREN IN TURKEY )

TÜRKİYE’DE ÇOCUKLARA YÖNELİK REKLAMLAR AÇISINDAN REKLAM MEVZUATININ DEĞERLENDİRİLMESİ

 
Author : Fikret YAMAN    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 52
Page : 2971-2979
DOI Number: :
Cite : Fikret YAMAN , (2021). TÜRKİYE’DE ÇOCUKLARA YÖNELİK REKLAMLAR AÇISINDAN REKLAM MEVZUATININ DEĞERLENDİRİLMESİ. SOCIAL MENTALITY AND RESEARCH THINKERS JOURNALS, 52, p. 2971-2979. Doi: 10.31576/smryj.1153.
    


Summary

Reklam günümüzde televizyon, internet, sosyal medya, radyo, dergi, gazete gibi birçok mecra sayesinde insanların karşısına çıkan, kimileri tarafından eleştirilen, kimilerinin ise olmazsa olmaz olarak gördüğü bir tutundurma karması elemanıdır. Reklamı yapılan ürüne göre reklamın hedef kitlesi farklılaşmaktadır. Reklamdan sadece reklamın hedef kitlesi değil aynı zamanda toplumun büyük bir çoğunluğu da etkilenmektedir. Reklamdan en çok etkilenenlerin başında çocuklar gelmektedir. Bunun farkında olan bazı reklamcılar gerek bilinçli olarak gerekse bilinçsiz olarak çocukları etki altında bırakabilecek reklamlara yönelebilmektedirler. Doğru ve yanlışın ayırt edilmesinde yeterli bilince sahip olmayan çocuklar reklamdan olumsuz olarak etkilenirlerse bunun sonucunda sadece çocuğun ailesi için değil, toplum için de sıkıntılı durumların ortaya çıkması kaçınılmaz olacaktır. Çalışmada Türkiye’de reklam mevzuatında çocuklar ile ilgili ifadeler incelenmiş, mevzuatta en çok hangi kelimelerin kullanıldığı ile ilgili bir kelime bulutu oluşturulmuş ve çocuklara yönelik reklam mevzuatı, ilgili maddelere göre sınıflandırılmıştır. Çalışmanın sonuç ve öneriler kısmında ise mevzuat genel olarak değerlendirilmiş ve çocuklara yönelik reklamlar ile ilgili olarak ebeveynlere, reklamverenlere, reklam ajanslarına ve denetleyicilere öneriler sunulmuştur.Keywords
Reklam, Çocuk, Mevzuat, Türkiye.

Abstract

Today, advertising is a promotion mix element that appears before people through many mediums such as television, the internet, social media, radio, magazines, and newspapers, criticized by some and seen as indispensable by others. The target audience of the advertisement differs according to the advertised product. Not only the target audience of the advertisement is affected by the advertising, but also the majority of the society concurrently. Children are the primary in most affected by advertising. Some advertisers, who are aware of this, may consciously or unconsciously tend towards advertisements that can affect children. If children who do not have sufficient consciousness to distinguish between right and wrong are negatively affected by the advertisements, it will be inevitable that troubling situations will arise not only for the child's family but also for society. In the study, the expressions about children in advertising legislation in Turkey were examined, a word cloud was created about which words were used most in the legislation, and advertising legislation for children was classified according to the relevant articles. In the conclusions and recommendations section of the study, the legislation was evaluated in general and recommendations were presented to parents, advertisers, advertising agencies, and auditors regarding advertisements for children.Keywords
Advertising, Child, Legislation, Turkey.

Advanced Search


Announcements

    SMARTJOURNAL AĞUSTOS SAYISI YAYIN KABUL ETMEKTEDİR

    SMARTJOURNAL 

    Nisan sayısı için yayın kabulune başlamıştırAddress :İstanbul Kültür Üniversitesi, İİBF, İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 (WhatsApp & Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri