Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Meslekî ve Teknik Eğitimde Tanıtım ve Yöneltme Çalışmalarının Değerlendirilmesi
(Evaluating Of Promoting And Training Studies In Vocational And Technical Education )

Author : Ertuğ CAN  & Canan IŞIK CAN  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 12
Page : 710-722
83    41


Summary

Türkiye’de meslekî ve teknik eğitimin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi amacıyla “Meslekî ve Teknik Eğitimde Yöneltme” çalışmaları başlamıştır. Araştırmanın amacı, Meslekî ve Teknik Eğitimde Tanıtım ve Yöneltme Eylem Planı kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların etkinliğini değerlendirmek ve çalışmaların iyileştirilmesine yönelik öneriler geliştirmektir. Araştırma “meslekî ve teknik eğitimde tanıtım ve yöneltme çalışmaları”nın etkinliğini değerlendirmek amacıyla 25 ilköğretim okulu ve 5 ortaöğretim kurumunda gerçekleştirilmiştir. Araştırmada verilerin toplanmasında nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonucuna göre, 25 yönetici, 26 rehber öğretmen, 1000 öğretmen ve 5499 veli meslekî eğitim konusunda eğitim almıştır. Meslekî bilgilendirme etkinliklerine 5805 öğrenci katılmıştır. Araştırma sonucuna göre; yapılan çalışmaların meslekî teknik eğitim alanında öğrenciler, veliler ve öğretmenler arasında farkındalık yaratılmasında önemli etkileri olduğunu ancak yeterli düzeyde olmadığı belirlenmiştir.Keywords
Meslekî ve teknik eğitim, meslekî tanıtım ve yöneltme çalışmaları, meslekî ve teknik eğitimde kalite, meslekî eğitim

Abstract

Dissemination and development of vocational and technical education in Turkey in order "Orientation in Vocational and Technical Education" has been initiated. The aim of the study is to evaluate the effectiveness of the studies carried out within the scope of Action Plan for Promotion and Orientation in Vocational and Technical Education and to develop suggestions for improvement of the studies. The research was conducted in 25 primary schools and 5 secondary schools in order to evaluate the effectiveness of Promotion and Orientation Studies in Vocational and Technical Education. Quantitative research method was used to collect data. According to the results of the study, 25 managers, 26 guidance teachers, 1000 teachers and 5499 parents received training on vocational education. 5805 students participated in the vocational information activities. According to the results of the research; It has been determined that the studies have important effects on raising awareness among students, parents and teachers in the field of vocational technical education, but not enough.Keywords
Vocational and technical education, vocational promotion and orientation studies, quality in vocational and technical education, vocational training

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :Taras Schevchenko University, Luhansk/Ukraine
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM Turkey) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri