Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DİJİTAL OYUNLARIN OYUNCULAR ÜZERİNDEKİ VE MARKA GÜVENİ ÜZERİNDE ETKİLERİ
(EFFECTS OF DIGITAL GAMES ON PLAYERS AND BRAND TRUST )

DİJİTAL OYUNLARIN OYUNCULAR ÜZERİNDEKİ VE MARKA GÜVENİ ÜZERİNDE ETKİLERİ

 
Author : Bülent BİNGÖL  & Mustafa MERDİN  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 52
Page : 2868-2878
DOI Number: :
Cite : Bülent BİNGÖL & Mustafa MERDİN, (2021). DİJİTAL OYUNLARIN OYUNCULAR ÜZERİNDEKİ VE MARKA GÜVENİ ÜZERİNDE ETKİLERİ . SOCIAL MENTALITY AND RESEARCH THINKERS JOURNALS, 52, p. 2868-2878. Doi: 10.31576/smryj.1128.
    


Summary

Dijital oyunlar aracılığıyla iknaya ilişkin çalışmalar oyun merkezli bir yaklaşımla başlamıştır. İkna ediciliğin dijital ortamda nasıl yapılandırılabileceğini ortaya koymak amacıyla bu çalışma yapılmıştır. Oyuncuların tükettikleri oyunlarla birlikte kurdukları ilişki ve performansları ikna sürecinde önemli bir role sahiptir. Bu iki faktörün rolü ikna sürecinde oyuncular üzerinde farklı etki bırakmaktadır. Oyuncuların tercihleri ve ihtiyaçları arasında bir denge bulunmaya çalışılmış ve dijital oyun reklamlarının ikna üzerindeki etkileri araştırılmıştır. İkna edici oyun uygulamaları teorik bir çerçevede incelenerek daha önceki teorik yaklaşımlar yapılandırılmaya çalışılmış ve bir kaynak oluşturulması hedeflenmiştir.Keywords
Anahtar Kelimeler: Dijital Oyun Reklamı, Dijital Oyun ve İkna, Güven Eğilimi, Oyuncular ve İkna

Abstract

Studies on persuasion through digital games started with a game-centered approach. This study was conducted in order to reveal how persuasion can be structured in the digital environment. The relationships and performances that the players establish together with the games they consume have an important role in the persuasion process. The role of these two factors has different effects on the actors in the persuasion process. A balance was tried to be found between the preferences and needs of the players and the effects of digital game advertisements on persuasion were investigated. By examining persuasive game applications in a theoretical framework, previous theoretical approaches were tried to be structured and it was aimed to create a resource.Keywords
Key words: Digital Game Advertising, Digital Game and Persuasion, Trust Tendency, Gamers and Persuasion

Advanced Search


Announcements

    SMARTJOURNAL AĞUSTOS SAYISI YAYIN KABUL ETMEKTEDİR

    SMARTJOURNAL 

    Nisan sayısı için yayın kabulune başlamıştırAddress :İstanbul Kültür Üniversitesi, İİBF, İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 539 673 66 66 & +90 543 373 80 81 (WhatsApp & Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri