Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Modern ve Postmodern Dönemlerde Görsel Kültür ve Postmodern Filmler
(Visual Culture in the Modern and Postmodern Periods and Postmodern Movies )

Author : Mehmet ARSLANTEPE    
Type :
Printing Year : 2018
Number : 13
Page : 748-758
282    479


Summary

Görsel kültür çalışmaları için sinema verimli bir çalışma alanıdır. Sinema, çağı yansıtan en güçlü ve dinamik görsel anlatım aracı olarak bilinmektedir. Sanatsal ya da ticari sinema filmlerinin ya da TV filmlerinin görselliği, çalışılmaya değer alanlardır. Günümüzü anlamakta ve anlatmakta görsel araçlar önemli bir yere sahiptirler. Bu çalışmada postmodernizm anlaşılmaya çalışmış, görsel kültür açısından değerlendirilmiş ve bir film örneğiyle bu görsellik değerlendirilmiştir. Eskiyi kullanması ve tek bir realiteye bağlanmaması nedeniyle postmodern dönemin çalışmaları oldukça eleştirilmiştir. Bazı düşünürlerce de bu dönemin ayrı ya da yeni bir dönem olduğu kabul edilmemektedir. Bu tür eleştirilerin çokluğu nedeniyle postmodern dönemin açıklanması da zorlaşmaktadır. Çoğulcu bir yaklaşımı olan bu anlayış mümkün olduğunca bu çalışmada felsefe ve sosyoloji kullanılarak açıklanmak istenmiştir. Görsel kültür çalışmaları içinde bu dönem yoğun görsel kullanımı ile değerlendirilmektedir.Keywords
postmodernizm, modernizm, postmodern film, görsel kültür.

Abstract

Visual culture underwent changes in the modern and postmodern periods. To understand these changes, one should benefit from the ideas of philosophers. This way we can understand the changes better. Cinema is a productive field for visual culture studies. Cinema is known as the most powerful and dynamic visual expression tool that reflects the era. The visuality of artistic or commercial cinema movies or TV movies are fields that are worth studying. Visual tools have a significant place in understanding and expressing today’s world. This study aims to understand postmodernity, and assess its visual culture using an example movie. Works in the postmodern period have been heavily criticized as it used old and was detached from a single reality. Some philosophers recognize postmodernity as a distinct new period. The description of postmodernity hardens due to the abundance of this kind of criticism. This study aims to explain this pluralistic approach using philosophy and sociology whenever possible. It assesses postmodernity with intense visual usage in visual culture studies.Keywords
postmodernism, modernism, postmodern movies, visual culture.

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri