Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Ḫıṣlet ve Armuġan-I Ḫıṣlet Adlı Eseri Hakkında
(About Ḫiṣlet And His Book Titled Armuġan-I Ḫiṣlet )

Author : Ersin TERES  & Filiz TOPÇU  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 12
Page : 732-735
295    169


Summary

19. yüzyılın sonu ile 20. yüzyılın başlarında Türkistan’da yaşamış olan Ḫıṣlet, çok yönlü bir şahsiyet olarak karşımıza çıkmaktadır. Şair olmasının yanı sıra mütefekkir, mütercim, antoloji yazarı, nâşir ve hattat olarak da değişik kaynaklarda zikredilmiştir. Döneminde şairliğinin yanında yaptığı sadeleştirme ve tercüme faaliyetleri ile de ön plana çıkmış, Türkistan’ın önemli şair ve mütefekkirlerinden biri olan Sıdkî Handeylıkî ile birlikte antoloji tarzında eserler hazırlamıştır. Yaşadığı dönemde çok fazla değeri anlaşılamayan şairlerden biridir. 20. yüzyılda ortaya çıkan Ceditçilik hareketinden sonra namı iyice kaybolan Ḫıṣlet, kendini marangozluk ve imaret işlerine vermiş, hayatının geri kalanını bu şekilde geçirmeyi tercih etmiştir. Şiirleri bestelenen, antolojileri beğenilen Ḫıṣlet’in Arap ve Fars edebiyatından çocuklara yönelik rivayet ve masalları derleyerek tercüme ettiği de bilinmektedir. Bu derlemeleri daha sonra bir mecmuada toplamıştır. Faal bir şahıs olan Ḫıṣlet’in yayıncılık işleri ile de uğraştığı kaydedilmiştir. Bu makalede son dönem Çağatay-Özbek edebiyatı şairlerinden Ḫıṣlet ve onun Armuġan-ı Ḫıṣlet adlı eseri üzerinde duracağız. Öncelikli olarak Ḫıṣlet’in hayatı hakkında bilgi verecek, eserini tanıtacak ve eserin dil özelliklerini ele alacağız.Keywords
Armuġan-ı Ḫıṣlet, Çağatay-Özbek Edebiyatı, Ḫıṣlet

Abstract

Hislet, who lived in the late 19th century and early 20th century in Turkestan, is a multi-faceted personality. Besides being a poet, he was also mentioned in several sources as a thinker, translator, anthology writer, editor and calligrapher. He came to the fore with his poetry as well as simplification and translation works in his era, and he produced anthology works with Sidqi Handeyliki, one of the important poets and thinkers of Turkestan. He is one of the poets who were not appreciated while he lived. Hislet, who lost his fame after the Jadidism movement which emerged in the 20th century, dedicated himself to carpentry and construction works, and chose live like that in the rest of his life. Hislet, whose poems have been composed and his anthologies were liked, is also known with his translations of tales and stories he collected from Arab and Fars literature for children. These collected works were then gathered in a journal. It was reported that Hislet, who was an active personality, also worked on publishing works. In this article, we will discuss Hislet, one of the poets of the recent Chagatai-Uzbet literature, and his work titled Armugan-i Hislet. Primarily, we will provide information about the life of Hislet, introduce his work and will discuss language properties of his work.Keywords
Armugan-ı ?ı?let, Chagatai-Uzbek Literature, ?ı?let

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul Kültür Üniversitesi, İİBF, İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri