Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DİJİTAL MEDYADA SUÇA YÖNELMİŞ ÇOCUKLARIN HABER METİNLERİNDEKİ TEMSİLİ
(DIGITAL MEDIA REPRESENTATION OF CHILDREN DIRECTED TO CRIME )

DİJİTAL MEDYADA SUÇA YÖNELMİŞ ÇOCUKLARIN HABER METİNLERİNDEKİ TEMSİLİ

 
Author : Halide TONGA    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 49
Page : 2172-2187
DOI Number: :
Cite : Halide TONGA , (2021). DİJİTAL MEDYADA SUÇA YÖNELMİŞ ÇOCUKLARIN HABER METİNLERİNDEKİ TEMSİLİ. SOCIAL MENTALITY AND RESEARCH THINKERS JOURNALS, 49, p. 2172-2187. Doi: 10.31576/smryj.1043.
    


Summary

Medya içeriklerinin, görsel, işitsel ve metin olarak dijital mecrada kolaylıkla dolaşıma sokulması, birçok kullanıcı tarafından paylaşılması, multimedya içeriklerinin çoğaltılabilmesi, gazeteci ve kamuoyu arasında internet üzerinden etkileşimin artması gibi yenilikler, iletişim araştırmalarında dijital medyada yer alan haberlerin de sıklıkla incelenmesine sebebiyet vermektedir. Haber metinlerinin sadece haber sitelerinde değil aynı zamanda sosyal medya hesaplarında da yer alması, paylaşılan haberlerin geleneksel medya pratiklerine göre çok daha hızlı şekilde paylaşımına neden olmaktadır. Bu nedenle, dijital ortamda gerçekleşen gazetecilik pratikleri, hızlı olma, tıklanma kaygısı, geri kalmama gibi içgüdüler üzerinden şekillenmeye başlamıştır. Özellikle Google üzerinden yapılan aramalarda üst sıralarda yer alma isteği, birçok haber sitesinde oldukça önem taşımaktadır. Durum böyle olunca, yazılan haber ve kullanılan medya içeriklerinin etik kaygılardan uzaklaşması durumu söz konusu olmaktadır. Yaş, cinsiyet, eğitim seviyesi, mekân ve zaman fark etmeksizin internet erişimi olan herkesin bu içeriklere ulaşılabiliyor olması aslında eskisine nazaran çok daha fazla dikkat gerektirmektedir. Buradan yola çıkarak, medyada önemli bir temsil sorunu bulunan çocuklarla ilgili haberlerin gözden geçirilmesi uygun görülmüştür. Bu çalışmada, 2018 ve 2020 yılları arasında, ana akım medya olarak nitelendirilen Hürriyet, Milliyet ve Sabah gazetelerinin çevrimiçi versiyonlarında bulunan 30 haber örnekleminde, nitel ve nicel içerik analizi uygulanmıştır. Haber konuları, ‘hırsızlık’ başlığı ile verilen haberlerden seçilmiştir. Araştırmada cevabı aranan sorular şu şekildedir: -Suça itilmiş çocuklarla ilgili haberlerde nasıl bir dil kullanılmaktadır? -Haberlerin tutumu çocuk taraflı mıdır? -Görüntü ve metinde çocukların kimlikleri açıklanmış mıdır? -Haberlerde çocukların da açıklamalarına başvurulmuş mudur? -Haber kaynakları nelerdir? -Uzman görüşü alınmış mıdır? -Çocukların haber aktörü olarak temsil ediliş şekilleri hakkında neler söylenebilir? Araştırmada oluşturulan kategoriler ise şu şekildedir: Haber sayıları, haber dili, haber kaynakları, haberde metin ve görsel ilişkisi. Sonuç olarak, elde edilen araştırma verileri doğrultusunda araştırma soruları yanıtlanmıştır. Destekleyici veriler elde edilmiş, çocuğun dijital medyada temsili üzerine etik ve habercilik pratikleri kapsamında öneriler getirilmiştir. Makale konusu ve araştırma örneklemi, güncelliği ve dijital medyadaki habercilik pratikleri üzerinden işleniş biçimi açısından özgünlük değeri taşıdığı düşünülmektedir.Keywords
Çocuk ve medya, çocuk temsili, dijital habercilik, gazetecilik etiği

Abstract

In communication researches, news in digital media are frequently examined. Because, Media contents are easily circulated in digital media as visual, audio and text,shared by many users,multimedia contents can be reproduced,there is an online interaction between the journalist and the public. The fact that news texts are included not only on news sites but also on social media accounts causes the shared news to be shared much faster than traditional media practices. So, in digital journalism practices have shaped by requests such as being fast, anxienty about clicking and not being behind. Many news sites have desire to rank high in searches on Google and this situation is very important for them. So, it is possible that the news written and the media content used diverge from ethical concerns. Journalists should be much more care than before because, everyone has internet access regardless of age, gender, education level, place and time. Based on this, it was deemed appropriate to review the news about children who have an important representation problem in the media. In this study, between 2018 and 2020 years, qualitative and quantitative content analysis will be applied to 30 news samples found in online versions of Hürriyet, Milliyet and Sabah newspapers, which are considered as mainstream media. News topics are selected from the news with the “theft” title. The questions to be answered in the research are as follows: -What kind of language is used in the news about children who are pushed into crime? - Is the attitude of the news child-biased? - Have the identities of the children been revealed in the image and text? - Have the statements of children been consulted in the news? - What are the news sources? - Has expert opinion been received? -What can be said about the way children are represented as news actors? The categories created in the research are as follows: News issues, news language, news sources, text and visual relation in news. As a result, research questions will be answered in line with the research data obtained. If supportive data are obtained, suggestions will be made within the scope of ethics and journalism practices on the representation of the child in digital media. It is thought to have a value of originality in terms of the article subject and research sample, its timeliness and the way it is processed through the journalism practices in digital media.Keywords
Child and media, child representation, digital journalism, journalistic ethics

Advanced Search


Announcements

    SMARTJOURNAL AĞUSTOS SAYISI YAYIN KABUL ETMEKTEDİR

    SMARTJOURNAL 

    Nisan sayısı için yayın kabulune başlamıştırAddress :İstanbul Kültür Üniversitesi, İİBF, İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 & +90 539 673 66 66 (WhatsApp & Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri