Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


GENDER IN TURKISH PROVERBS
(GENDER IN TURKISH PROVERBS )

GENDER IN TURKISH PROVERBS

 
Author : Gökçen KARA    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 49
Page : 2049-2054
DOI Number: :
Cite : Gökçen KARA , (2021). GENDER IN TURKISH PROVERBS . SOCIAL MENTALITY AND RESEARCH THINKERS JOURNALS, 49, p. 2049-2054. Doi: 10.31576/smryj.1025.
    


Summary

Yirminci yüzyılın başlarından itibaren feminizmin kuramsal olarak ortaya çıkması ile birlikte toplumsal cinsiyet çalışmaları çeşitli bilgi disiplinlerinde incelenmiştir. Cinsiyet ve dilin yanı sıra kadın-önyargılı ifadelerin fazla olması ve erkek-önyargılı ifadelerin az olmasına özel bir vurgu yapılmıştır. Bu makale, Türk atasözlerinde tasvir edilen kadın ve erkek temsillerini incelemektedir. Bu çalışmanın amacı, atasözlerinin cinsiyetçi olup olmadığını tespit etmek, erkek ideolojilerini ve dünya görüşlerini aktarmaktır. Bu makale aynı zamanda atasözlerinin Türkiye'de kadının rollerini ve statüsünü yansıtma biçimleri arasındaki derin söylemsel ve kültürlerarası bağlantıları ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu amaçla cinsiyet temelli atasözleri seçilmiş ve anlam araştırması yapılmıştır. Bu makale, dilin sistematik olarak toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini desteklemek için kullanıldığını ortaya koymaktadır. Bu çalışmaya kaynaklık eden atasözlerinin seçiminde Ömer Asım Aksoy'un Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü kullanılmış ve bu sözlükte geçen kadın ve erkek ile ilgili olan atasözleri incelenmiştir.Keywords
Cinsiyet, atasözleri, ataerkil ideolojiler

Abstract

Since the early twentieth century, with the birth of feminism, gender studies have been examined in a variety of disciplines of knowledge. A special emphasis has been placed on gender and language, as well as the abundance of female-biased and paucity of male-biased expressions. The article analyzes the representations of men and women portrayed in Turkish proverbs. The aim of this study is to determine whether proverbs are gendered and convey male ideologies and world views. This paper also seeks to demonstrate the deep discursive and intercultural connections between the ways proverbs reflect women's roles and status in Turkey. With this purpose, gender-based proverbs were chosen and the semantic research was performed. This paper claims that language is used to support gender inequities systematically. Ömer Asım Aksoy's Dictionary of Proverbs and Idioms was used in the selection of proverbs that are the source of this study, and the proverbs related to men and women in this dictionary were examined.Keywords
Gender, proverbs, patriarchal ideologies

Advanced Search


Announcements

    SMARTJOURNAL AĞUSTOS SAYISI YAYIN KABUL ETMEKTEDİR

    SMARTJOURNAL 

    Nisan sayısı için yayın kabulune başlamıştırAddress :İstanbul Kültür Üniversitesi, İİBF, İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 & +90 539 673 66 66 (WhatsApp & Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri