Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İŞ İLİŞKİSİNDE İKALE SÖZLEŞMESİ: HUKUKSAL ÇERÇEVESİ VE VERGİLENDİRME BOYUTU
(MUTUAL RESCISSION AGREEMENT IN EMPLOYMENT RELATIONSHIP: LEGAL FRAMEWORK AND TAXATION DIMENSION )

İŞ İLİŞKİSİNDE İKALE SÖZLEŞMESİ: HUKUKSAL ÇERÇEVESİ VE VERGİLENDİRME BOYUTU

 
Author : Aytül BİŞGİN   & Zeynep HOŞ  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 49
Page : 2039-2048
DOI Number: :
Cite : Aytül BİŞGİN & Zeynep HOŞ, (2021). İŞ İLİŞKİSİNDE İKALE SÖZLEŞMESİ: HUKUKSAL ÇERÇEVESİ VE VERGİLENDİRME BOYUTU. SOCIAL MENTALITY AND RESEARCH THINKERS JOURNALS, 49, p. 2039-2048. Doi: 10.31576/smryj.1024.
    


Summary

İşçi ve işveren ikale yolu ile aralarındaki iş sözleşmesini geleceğe etkili olarak ortadan kaldırmaktadırlar. Bu bakımdan iş ilişkisi bağlamında ikale, iş sözleşmesini sona erdiren bir neden olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sözleşme ile her iki tarafa da borçlar yüklenmektedir. Bu sözleşmenin feshiyle birlikte işveren işçiye bir ödeme yapmakta ve vergilendirilebilir bir gelir ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla bu durum hem iş hukuku hem de vergi hukuku açısından önem teşkil eden bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle işçi ve işveren arasında gerçekleşen ikale sözleşmesinin hukuki niteliği itibariyle hem iş hukuku kapsamında hem de vergilendirmeye esas teşkil eden unsurların belirlenmesi açısından vergi hukuku minvalinde açıklanması gerekliliği doğmaktadır. Bu çalışmada ikale sözleşmesi hukuki niteliği ve vergilendirme boyutu ile ilgili tartışmalar, ilgili mevzuat, idari görüşler ve yargı kararları çerçevesinde açıklanarak alanyazına katkı sağlanması amaçlanmıştır.Keywords
İkale sözleşmesi, iş hukuku, vergi hukuku

Abstract

Employee and employers eliminate their employment agreements effectively for the future through mutual rescission. In this respect, the mutual agreement is a reason that terminates the employment agreement. This agreement entails debts to both parties. With the termination of this agreement, the employer makes a payment to the employee and generates a taxable income. This is therefore a matter of importance both for the labour law and tax law. Therefore, it becomes necessary to disclose the mutual agreement made between employees and employers in compliance with the tax law as of the legal nature of the mutual agreement, both within the scope of labor law and for determining the elements that constitute the basis of taxation. Accordingly, this study aims to contribute to the writing of the articles by explaining the legal nature of the rescission agreement and the taxation issue in line with the related legislation, administrative opinions, and judicial decisions.Keywords
Mutual rescission agreement, labour law, tax law.

Advanced Search


Announcements

    SMARTJOURNAL AĞUSTOS SAYISI YAYIN KABUL ETMEKTEDİR

    SMARTJOURNAL 

    Nisan sayısı için yayın kabulune başlamıştırAddress :İstanbul Kültür Üniversitesi, İİBF, İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 & +90 539 673 66 66 (WhatsApp & Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri