Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AVRUPA BİRLİĞİ ENERJİ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN TÜRKİYE’NİN ÖNEMİ: AMPİRİK BİR ÇALIŞMA
(THE IMPORTANCE OF TURKEY FOR EU IN THE CONTEXT OF ENERGY SUPPLY SECURITY: AN EMPIRICAL ANALYSE )

Author : İsmail SEKİ  & Refika Görkem YILMAZTÜRK  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 12
Page : 675-683
65    39


Summary

Sosyal ve ekonomik kalkınmanın temel girdisi olan enerjiye duyulan ihtiyaç gün geçtikçe artış göstermektedir. Ülkelerin enerji politikaları belirlenirken temel amaç enerjinin; kesintisiz, en az maliyetle, çevreye vereceği zararın minimum olacağı yöntemlerle ve güvenilir bir biçimde temin edilmesidir. Sürdürülebilir ekonomik büyüme ve kalkınmanın en önemli kuralı, enerji arz güvenliğinin sağlanmasıdır. Avrupa Birliği, enerji rezervi açısından yetersiz kaynaklara sahip olmasına rağmen dünyanın en çok enerji tüketen bölgelerinden biridir. Türkiye başta jeopolitik konumu daha sonra da olası AB üyeliği halinde birliğin Asya’daki enerji kaynaklarına sınırını teşkil edeceğinden, AB enerji politikaları açısından kritik bir öneme sahiptir. Çalışmanın amacı enerji arz güvenliği bağlamında Türkiye’nin AB ile kıyaslanmasıdır. Bu amaç doğrultusunda ampirik analizde, enerji arz güvenliği seviyesini belirlemek için enerji arz güvenliği endeksi hesaplanmıştır. Analiz sonucunda, enerji arz güvenliği endeksi sıralamasında 27 ülke içerisinde Türkiye’nin 21.sırada olduğu sonucuna ulaşılmıştır. AB ile entegrasyon için Türkiye’nin enerji arz güvenliği skorunu artırması gerekmektedir.



Keywords
Enerji arz güvenliği, Enerji politikaları, Türkiye ve AB ilişkileri.

Abstract

Energy is an increasing necessity and input for social and economic development. The aim of national energy policies are having uninterrupted, cheap, environmentally friendly energy. To provide energy supply security is one the most important provision for sustainable economic growth and development. EU is one of the most energy consumer regions of the world although it does not have enough energy sources. Turkey is a critical actor for EU energy policies because of two factors. One of them is the geopolitical location of the country that connects energy producer Asia and energy consumer Europe. The second factor is that Turkey is a possible member of the EU, so it should have been adaptable to EU energy policies. The aim of the study is to make a comparison between Turkey and EU in the context of energy supply security. To reach this goal, an energy supply security index is calculated. As a result, Turkey is 21th of 27 EU countries in energy supply security performance. Turkey should increase energy supply security score for EU integration.



Keywords
Energy Supply Security, Energy Politics, Turkey and EU relationship.

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.



Address :Taras Schevchenko University, Luhansk/Ukraine
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM Turkey) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri