Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


EĞİTİM ÇALIŞANLARININ COVİD-19 SÜRECİNDE SOSYAL AĞ KULLANIM DÜZEYLERİ İNCELEMESİ: KAYSERİ İLİNDE YAPILAN BİR ARAŞTIRMA

Bu çalışmanın amacı eğitim çalışanlarının Covid-19 sürecinde Sosyal Ağ kullanım düzeylerini belirlemektir. Bu araştırma, katılımcıların öğretimde teknoloji kullanım düzeyleri hakkında ve öğretimde teknoloji kullanımının alt boyutları olan hazır bulunuşluk ve eylem durumu seviyelerini belirlenmeye yöneliktir. Bu amaç için Emin KILINÇ ve arkadaşları tarafından 2016 yılında geliştirilen Öğretimde Teknoloji Kullanımı Öz Yeterlilik Ölçeği uygulanmıştır. Kayseri İlinde; okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve halk eğitim seviyesinde eğitim veren okullarda görev yapmakta olan yönetici ve öğretmenlerden toplam 336 kişiye ulaşılmıştır. Ulaşılan bu verilere SPSS 26,0 istatistiksel programı kullanılarak katılımcının cinsiyeti, yaşı, unvan durumu, öğretim durumu, çalışılan öğretim kademesi, okulun bulunduğu yerleşim yeri, katılımcının internette günlük geçirdiği süre, internet kullanırken yasal ve etik sorumlulukları bilme durumları gibi değişkenler açısından analizler karşılaştırılmalı olarak incelenmiştir.Keywords
Eğitim Çalışanı, Covid-19, Öğretimde Teknoloji, Sosyal Ağlar, Hazır Bulunuşluk, Eylem

References

Advanced Search


Announcements

    SMARTJOURNAL AĞUSTOS SAYISI YAYIN KABUL ETMEKTEDİR

    SMARTJOURNAL 

    Nisan sayısı için yayın kabulune başlamıştırAddress :İstanbul Kültür Üniversitesi, İİBF, İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 & +90 539 673 66 66 (WhatsApp & Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri