Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Amerika Birleşik Devletleri’nin Realizm ve İdealizm İkileminde Ortadoğu Politikası: Mısır ve Suriye Örnekleri

Bu çalışmanın amacı, ABD’nin Ortadoğu politikalarında realist veya idealist değerleri, çıkarlarına göre tercih ettiğinin  ortaya konulmasıdır. Bu bağlamda ABD’nin realist ve idealist değerlerinin neler olduğu açıklanmış ve bölgesel izdüşümleri örneklerle izah edilmiştir. ABD, Arap Baharı sürecinde halk hareketlerinde Körfez Bölgesi’nde realist, diğer bölgelerde ise idealist tutum sergilemiştir. Benzer şekilde Mursi dönemi Mısır’ında halk hareketlerini desteklerken; Sisi döneminde, iktidar yanlısı politikalar izlemiştir. Hatta demokrasi karşıtı bir tutum olarak, Mursi’ye yönelik Sisi askeri darbesini desteklemiştir. Bu tercihlerin temel nedeni ise ABD’nin çıkarlarının uyumuyla ilgilidir.

ABD, çıkarlarının gerektirdiği durumlarda; çok taraflılık, barış, işbirliği, demokrasi, özgürlükler, insan hakları, uzlaşma ve diplomasi gibi idealist araçları ya da tek taraflılık, çevreleme, güç kullanımı, ambargo gibi realist araçları kullanmaktadır. ABD, Ortadoğu’da da olmak üzere, idealist ve realist değerlerin çatıştığı durumlarda, her zaman pragmatist politika izleyerek realist tutum içinde olmuştur. ABD’nin Ortadoğu politikalarının; İsrail’in güvenliği, bölgesel ve küresel aktörlerin bölgesel politikalarına dair güç dengesi, enerji güvenliği, ekonomik çıkarlar ve terörle mücadele üzerine kurulduğu görülmüştür.

Çalışmada ABD’nin Ortadoğu politikaları Arap Baharı sonrası Suriye ve Mısır örnekleri üzerinden analiz edilmeye çalışılmıştır. ABD’nin Mısır ve Suriye politikalarını incelemek üzere, Arap Baharı sürecindeki halk hareketleri ve iktidar mücadeleleri üzerine odaklanılmıştır. ABD’nin, Suriye ve Mısır’da  realist tercihlerinin ağır bastığı sonucuna ulaşılmıştırKeywords
ABD, Realizm, İdealizm, Küresel Çıkar, Ortadoğu

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :Taras Schevchenko University, Luhansk/Ukraine
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM Turkey) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri