Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


DİNLEME BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE ETKİLEŞİMLİ DİNLEMENİN ÖNEMİ

Türkçe öğretimi dinleme, konuşma, okuma ve yazma olmak üzere dört temel dil becerisi üzerinden yürütülmektedir. Dil becerilerinden ilk edinilen dil becerisi olan dinleme, diğer becerilerin de kazanılmasına temel oluşturmaktadır. Türkçe öğretimi becerilerinden dinleme ve konuşma dilin anlama boyutunu, okuma ve yazma ise dilin anlatma boyutunu oluşturmaktadır. Dinlemenin anne karnından başlayarak devam eden bir süreç olduğu göz önünde bulundurulduğunda hayatımızda ne kadar önemli bir yere sahip olduğu ortaya çıkmaktadır. Günlük hayatta öğrendiklerimizin büyük çoğunluğu dinleme becerisiyle elde edilmektedir. Bir başka ifadeyle dinleme yoluyla öğrenme, konuşma, okuma ve yazma yoluyla öğrenmenin toplamına eşittir. Bu bakımdan dinlemenin öğretimde etkili kullanılması, öğrencilerin öğrenmelerine katkı sağlayabilir. Bunun için etkili dinlemenin nasıl yapılması gerektiği öğretmenler ve öğrenciler tarafından bilinmelidir. Dinleme genel olarak etkileşimli ve etkileşimsiz dinleme olarak ikiye ayrılmaktadır. Öğrencinin aktif olduğu dinleme türü, etkileşimli dinlemedir. Bu çalışmada etkileşimli dinlemenin dinleme becerilerini geliştirmedeki önemi vurgulanmıştır. Araştırma derleme türü bir araştırma olup, elde edilecek sonuçların alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir.Keywords
Dinleme Becerisi, Etkileşimli Dinleme, Öğrenci

References

Advanced Search


Announcements

    SMARTJOURNAL AĞUSTOS SAYISI YAYIN KABUL ETMEKTEDİR

    SMARTJOURNAL 

    Nisan sayısı için yayın kabulune başlamıştırAddress :İstanbul Kültür Üniversitesi, İİBF, İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 & +90 539 673 66 66 (WhatsApp & Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri