Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


HAZCI (HEDONİK) TÜKETİM DAVRANIŞLARI ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA ERZURUM AVM’LER ÖRNEĞİ

AVM'ler inşa edildikleri şehirlerde şehrin sosyolojisini değiştirmek ve katkıda bulunmak gibi etkilerde bulunabildikleri gibi tüketicilerin yaşam tarzı ve harcama alışkanlıklarına da önemli ölçüde yön veren kamusal alanlardır. Özellikle günümü şehir yaşamında AVM’ler tüketiciler yahut ziyaretçiler için önemli sosyalleşme ve alışveriş mekânlarıdır. Diğer mekanların müşterileri gibi AVM müşterileri içinde hazcı davranış önemli bir motivasyon unsurudur. Tüketim kapitalizminin ve hazcı tüketim kalıplarının mimari temsilcileri başta Ritzer olmak üzere birçok kuramcı tarafından defaten ortaya konulmuştur. Bu bağlamda daha önce modern ve büyük AVM'leri bulunmayan Erzurum ilinde inşa edilen 2 adet AVM şehrin kültürüne etki ettiği gibi tüketici davranışlarına da etki etmektedir. Bu çalışmanın amacı Erzurum'da inşa edilen Palerium AVM ile Recevco AVM'de tüketicilerin hazza yönelik tutum ve davranışlarını ölçmektir. Çalışmada nicel bir yöntem temel alınarak macera için, fikir edinmek için, başkalarını mutlu etmek için, sosyal amaç için, fırsatları yakalamak için 5 faktör temele alınarak hazcı tüketici davranışları SPSS 22.00 paket program aracılığıyla analiz edilmiştir.Keywords
Hedonizm (Hazcılık), Tüketim, Tüketici

References

Advanced Search


Announcements

    SMARTJOURNAL AĞUSTOS SAYISI YAYIN KABUL ETMEKTEDİR

    SMARTJOURNAL 

    Nisan sayısı için yayın kabulune başlamıştırAddress :İstanbul Kültür Üniversitesi, İİBF, İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 & +90 539 673 66 66 (WhatsApp & Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri