Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


Bilgi Alış Verişi

Hayatı temsil eden ürünler, sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal yönden yaşamı kolaylaştıran, canlının devamını sağlayan araçsal değerler olarak bilgi rejiminde, kritik işlev üstlenirler. İhtiyacı karşılayan bilme edinimi, sadece günlük yaşantımızı düzenleyen hayata dair ürünlerle sınırlı kalmaz, aklı meşgul eden soyut düşüncelere yanıt arandığı bilinmezlikleri de içerir. Soyut bilme edinimi, bilginin hiyerarşik iç düzenleniş biçimine göre yol alır, çıkarımları bilgi rejimine tabidir, bilinmeyen ve ona ait korku, endişe, tedirginlik, merak, vb. konular yapısal çelişkilerin çatışmasında ortaya çıkar. Bilginin iç mimarisi ve onu oluşturan elemanların keşfi, merak duygusunu harekete geçiren en önemli tahrik unsurudur, bilginin tekrar özne tarafından inşa edilmesiyle kazanılan deneyim asıl hoşluk duygusunu yaratan etmendir. Her bilgi sınırlı, sorumlu bir özelliğe sahiptir, dolaylı ya da ikinci, üçüncü derecede görev üstlenmesi de aynı doğrultuda bilme rejimine dahil olur, bu görevi genel bilginin karşılaması söz konusu olamaz. Bilme eylemi, bilginin bu yapısal özelliğine göre hareket eder, muhalefetini kendi içinden yaratır bu sayede var oluşunu tamamlar, yeni tezlerin çıkmasına olanak tanıyan, çoklu tartışmayı tetikleyen, kışkırtıcı, yaratıcı eylemler bilginin temel özellikleridir. Sadece eylemin geçiciliği üzerinden temsil hakkı bulunan düzenlemelerin, işlevlerini belli bir süreliğine yerine getirmeleridir, tüm kategoriler gelişim ve değişim yasasına tabi olmalarına rağmen ölümcüldür, içinden çıkan kavram da aynı akıbete uğrar. Hayatın genel akışı, sürekli bir devinimi mecbur eden özellik taşır, bu zorunluluk hayatın doğası gereğidir; içinde barındırdığı sosyal yaşam değişim ve gelişim yasasına uyması halinde bağımsız ve özgür hareket edebileceğidir.Keywords
bilgi rejimi, soyut bilgi, bilme edinimi, bilme eylemi, değişim yasası

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri