Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ERZURUM İL JANDARMA KOMUTANLIĞI KARARGÂHINDA GÖREV YAPAN RÜTBELİ PERSONELİN SAĞLIKLI YAŞAMDA İLK YARDIM İLKELERİ VE FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Araştırmanın amacı: Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Karargâhında görev yapan rütbeli personelin sağlıklı yaşamda ilk yardım ilkeleri ve farkındalık düzeylerinin tespit edilmesi ve proje kapsamında uygulanan eğitim sürecinin etkisinin belirlenmesidir. Araştırma 2019 yılında Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Karargâhında görev yapan 3’ü kadın ve 32’si erkek olmak üzere toplam 35 rütbeli personel üzerinde yapılmıştır. Uygulama yapılacak bireylere sınıf ortamında araştırmacı tarafından hazırlanan sağlıklı yaşamda ilk yardım ilkeleri ve farkındalık düzeyini belirlemek üzere hazırlanan test uygulanmıştır, altı haftalık eğitim sürecinden sonra sağlıklı yaşamda ilk yardım ilkeleri ve farkındalık düzeyini belirlemek için ikici test sonucu değerleri alınmıştır. İlk yardım projesine katılan personelin proje öncesinde ve proje sonrasında almış oldukları eğitimin etkisini belirlemek için Paired Samples t testi, yaş ve görev süreleri ile sağlıklı yaşamda ilk yardım ilkeleri bilgi düzeyi arasındaki ön test ve son test arasındaki ilişkiyi incelemek için korelasyon analiz testi uygulanmıştır. Proje öncesi ve sonrası alınan puanlar arasındaki farklılık p; ,050 anlamlılık düzeyine göre yorumlanmıştır. Sonuç olarak ilk yardım projesi sürecinde yapılan eğitimin personelim ilk yardım konusunda bilgilendirmeleri düzeyi üzerinde olumlu bir etkisi olduğu sonucunu ortaya çıkarmıştır. İlk yardım projesine katılan personelin son test değerlerinde yaş ve görev süreleri arttıkça paralel olarak sağlıklı yaşamda ilk yardım ilkeleri bilgi düzeyinin de arttığı sonucu bulunmuştur. Özellikle askeri, emniyet ve sağlık gibi insanlarla yakın ilişki içinde olan kurumlarında görev yapan personelin ilk yardım uygulama durumlarıyla karşılaştıklarından dolayı sağlıklı yaşam ve ilk yardım bilgilendirme gibi benzeri eğitimlerin yapılması gerekliliği önem arz etmektedir.Keywords
Sağlık, İnsan Sağlığı, İlk Yardım

References

Advanced Search


Announcements

    SMARTJOURNAL NİSAN SAYISI YAYIN KABUL ETMEKTEDİR

    SMARTJOURNAL 

    Nisan sayısı için yayın kabulune başlamıştırAddress :İstanbul Kültür Üniversitesi, İİBF, İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri