Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


OKUL KÜLTÜRÜ ÜZERİNE YAPILMIŞ LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ: BİR İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI

Araştırmanın amacı, Türkiye’de 2010–2020 yılları arasında eğitim kurumlarında okul kültürü konulu tezleri incelenmesi ve genel eğilimlerini belirlemeyi amaçlamaktır. Nitel araştırma yöntemin kullanıldığı bu çalışmanın veri kaynağı olan tezler genel ağdan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Ulusal Tez Merkezi sitesinden “Okul Kültürü ” anahtar kelimesi üzerinden tarama yapılarak 2010-2020 yıllarını kapsayan 85 tez çalışması üzerinde araştırma yapılmıştır. Yapılan bu araştırmalar doküman incelenmesi yoluyla tezler yayınlandığı yıl, danışmanın unvanı, araştırmacını cinsiyeti, tezlerin türüne, yazıldığı üniversite, araştırmanın yöntemi ve veri toplama araçları, örneklem büyüklüğüne göre dağılımı açısından değerlendirilmiştir. Çalışmadan ulaşılan sonuçlar: Eğitim kurumlarında okul kültürü konulu tezlerin yıllara göre dağılımına bakıldığında en çok tezin 2019, 2017 ve 2015 yılında yayımlanırken 2010, 2011, 2012, 2013 yıllarında en az tez yayımlandığı saptanmıştır. Eğitim kurumlarında okul kültürü konulu çalışmaların sayısı (2010-2020) belirgin bir artış olduğu saptanmıştır. Araştırmaların çoğu yüksek lisans tezidir. Bulgulara göre en fazla kullanılan ölçme aracı ölçektir. Çalışmada elde edilen sonuçlara göre en fazla nicel yöntem kullanılmıştır. Araştırmaların çoğunda 101-500 aralığı örneklemi kullanmıştır.Keywords
Okul, Kültür, Okul Kültürü

References

Advanced Search


Announcements

    SMARTJOURNAL NİSAN SAYISI YAYIN KABUL ETMEKTEDİR

    SMARTJOURNAL 

    Nisan sayısı için yayın kabulune başlamıştırAddress :İstanbul Kültür Üniversitesi, İİBF, İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri