Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Günümüzde örgütler son derece rekabetçi bir ortam içinde teknolojik değişimlere ayak uydurmaya çalışmaktadırlar. Bu rekabet sürecinde en önemli sermayeleri ise insan kaynaklarıdır. Bir işletmede rekabet üstünlüğü için en önemli kaynağın iş gücü olduğu görüşü az ya da çok her dönem için geçerlidir. Ancak küreselleşme koşullarında artan rekabetle birlikte fark yaratan esas kaynakların başında iş gücünün geldiği günümüzde artan herkes tarafından kabul edilen bir olgudur. Örgütler tarafından insan kaynağı ne kadar verimli ve etkili kullanılırsa, hedeflere ulaşma noktasında başarılı olma olasılığı o oranda artacaktır. Günümüzde artık örgütsel bağlılığın örgütler için son derece önemli olduğu bilinmektedir, çünkü örgüte bağlı ve tatmini yüksek çalışanların üretkenliği fazla olacaktır. Bunun yanında İş tatmini de insan kaynakları yönetimi ve örgütsel davranış alanında en çok araştırılan olgulardan biridir. Bu nedenle, iş tatmini ve örgütsel bağlılık, yönetim literatüründe yaygın olarak incelenen alanlardan biridir.Keywords
Örgütsel Bağlılık, Duygusal Bağlılık, Devam Bağlılığı, Normatif Bağlılık, İş Tatmini

References

Advanced Search


Announcements

    SMARTJOURNAL NİSAN SAYISI YAYIN KABUL ETMEKTEDİR

    SMARTJOURNAL 

    Nisan sayısı için yayın kabulune başlamıştırAddress :İstanbul Kültür Üniversitesi, İİBF, İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri