Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TÜRK MİNYATÜR SANATI’NIN GÖRSEL SANAT ÖĞRETİMİNDEKİ YERİ

Batı resim sanatı değerleriyle önemini kaybeden Türk Minyatür Sanatı geri planda kalmış ve unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarımızdan biri olmuştur. Özellikle Görsel Sanatlar öğretiminde kendi milli sanat değerlerimizden olan Türk Minyatür Sanatına ne kadar sahip çıkıyoruz veya bunu gelecek nesillere ne kadar iyi anlatıyoruz sorusu bu çalışmanın çıkış noktası olmuştur. Bununla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı Görsel Sanatlar Öğretim Programı ele alınmış ve ilgili kazanımlar incelenmiştir. Çalışmada Minyatür sanatının tarihi serüveni ile ilgili bazı kesitlere de yer verilmiştir. Aynı zamanda ortaokul resim iş müfredatındaki yeri ve önemine dikkat çekilmeye çalışılmıştır. Öğretim programının ortaokul kademesi belirlenmiş, kültürel miras öğrenme alanıyla da sınırlı tutulmuştur. Bu amaçla ilgili kaynaklar taranarak belirli bir düzen içerisinde aktarılmıştır. Çalışma nitel araştırma yöntemi ve doküman analizi tekniği ile oluşturulmuştur.Keywords
Minyatür, minyatürün öğretimdeki yeri, öğretim programında minyatür.

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul Kültür Üniversitesi, İİBF, İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri