Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


TÜRKİYE’NİN GENÇ NÜFUS PROFİLİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Türkiye’de mevcut olan genç nüfus bir taraftan Türkiye ekonomisi için avantaj yaratırken diğer taraftan temel makroekonomik göstergelerde ciddi etkilere yol açmaktadır. Türkiye ekonomisi her geçen gün hızla artmakta olan genç nüfusa yönelik istihdam yaratmak zorundadır. Dolayısıyla genç nüfus çok boyutlu ekonomik problemlerin kaynağı olabilmektedir. Türkiye ekonomisinde aktif nüfus oldukça yüksek düzeyde olmasına rağmen işgücüne katılım düzeyi çok düşüktür. Diğer gelişmekte olan ülkelerle benzer biçimde Türkiye’de de işsizlik olgusu yapısal bir takım özellikler taşıdığı için, işsizliğin giderilmesi amacıyla uzun vadeli ve verimli ekonomi politikalarına gereksinim duyulmaktadır. Bu bağlamda genç nüfus yoğunluğu Türkiye ekonomisinde öncelikli olarak istihdam sorunu yaratmaktadır. Daha sonra eğitim, gelir dağılımı adaleti, kişi başına düşen gelir, büyüme gibi alanlarda olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. Çalışmanın amacını Türkiye’deki genç nüfus profilinin incelenmesi oluşturmaktadır. Bu amaç doğrultusunda TÜİK’in resmi internet sitesinde bulunan toplumsal yapı istatistikleri verilerinden yararlanılmıştır. Çalışmanın sonucunda Türkiye’deki genç nüfus oranındaki artışın ekonomi üzerinde kalıcı sorunlar yarattığı ve bu sorunların başında istihdam sorunun geldiği görülmüştür.Keywords
Genç Nüfus, Türkiye Ekonomisi, İstihdam.

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul Kültür Üniversitesi, İİBF, İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri