Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


EXPLORING OF TABLE TENNIS TRAINERS 'ATTITUDES TOWARDS ATHLETES' USE OF DOPING

Bu çalışmanın amacı; Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası’nda görev yapan antrenörlerin yaş, cinsiyet, antrenörlük kademesi ve milli takımda çalışma durumlarına göre doping kullanımına karşı tutumlarını araştırmaktır. Araştırmaya 2017-2018 sezonunda Adana'da düzenlenen Türkiye Masa Tenisi Şampiyonasında görev alan 83 antrenörden tesadüfi yönteme göre seçilmiş toplam 46 antrenör katıldı. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu ve Şapçı (2010) tarafından geliştirilen ‘‘Doping Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği’’ kullanıldı. Verilerin dağılımlarıyla ilgili öncelikli olarak normallik testi (Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk) yapıldı. Antrenörlerin dağılım ve yüzdelik değerleri tanımlayıcı istatistik (Descriptive Statistics) ile belirlendi. Araştırmaya katılan antrenörlerin yaş (5 grup) ve antrenörlük kademelerine (3 grup) göre doping kullanımına yönelik tutum puanlarının karşılaştırılmasında α=0.05 anlamlılık düzeyinde non-parametrik test olan Kruskal Wallis H testi uygulandı. Anlamlı bulunan grupların belirlenmesi için ise non-parametrik olarak ikinci seviye testi olan Tamhane uygulandı. Cinsiyet ve milli takımlarda çalışma durumuna göre α=0.05 anlamlılık düzeyinde non-parametrik test olan Mann Whitney-U testi uygulandı.Araştırmadan elde edilen bulgular incelendiğinde yaşa göre (X2 (4), n=46, 17,95 p<0,05) doping kullanımına yönelik tutum puanları arasındaki farkın anlamlı olduğunu görülürken, antrenörlük kademesine göre (X2 (2), n=46, 5,24 p>0,05), cinsiyete göre (Z0.05; -0,715; p>0.05) ve milli takımlarda çalışma durumuna göre (Z0.05; -0,658; p>0.05) doping kullanımına yönelik tutum puanları arasındaki farkın anlamlı olmadığını görüldü. Sonuç olarak; Masa tenisi Türkiye Şampiyonası’na katılan antrenörlerin doping kullanımına yönelik tutum puanlarının yaş gruplarına göre farklılaştığı görülürken, cinsiyet, antrenörlük kademesi ve milli takımlarda çalışma durumuna göre farklılaşmadığı görüldü.Keywords
Spor Ahlakı, Performans, Spor

References

Advanced Search


Announcements

    SMARTJOURNAL AĞUSTOS SAYISI YAYIN KABUL ETMEKTEDİR

    SMARTJOURNAL 

    Nisan sayısı için yayın kabulune başlamıştırAddress :İstanbul Kültür Üniversitesi, İİBF, İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 & +90 539 673 66 66 (WhatsApp & Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri