Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


GEORGE ORWELL’IN HAYVAN ÇİFTLİĞİ ADLI ESERİNDE “ÖTEKİ” VE “ÖTEKİLEŞTİRME”

Çalışmada George Orwell’ın Hayvan Çiftliği romanında söz konusu “öteki” ve “ötekileştirme” kavramları, sosyolojik inceleme yöntemine uygun imgebilimsel bir yaklaşım ile ele alınmıştır. Hayvan Çiftliği, Rusya’da yaşanan sosyalist devrime ithafen yazılmış, karakterlerden her birinin devrimde adı geçen kişi ve olayları temsil ettiği alegorik bir roman niteliği taşımaktadır. Orwell bu eserinde, çiftlik sahibi ve onun yönetim sistemine karşı ayaklanarak kendi toplumunu kendi kurallarıyla inşa eden bir grup çiftlik hayvanının hikayesini sosyalizm eleştirisi bağlamında aktarmaktadır. Romanda hegemonik düzenin getirdiği unsurlarla beraber hayvanlar tarafından yeni bir bilincin kurulması, hiyerarşik bir ideolojinin varlığı ile anlam kazanır. İdeolojik anlamda sosyalizme yatkın olmasıyla bilinen yazar, birden fazla hükümetin ve yönetim sistemlerinin olumsuz yönlerine yer vererek buna yönelik gönderme ve eleştirilerini, “öteki” ne bakış üzerine kurmuştur. Bu bağlamda çalışmanın amacı; Hayvan Çiftliği romanının da temelinde yer alan ve hayvanlar ile imgelenmiş, toplumsal diyalektik ilişkiler çerçevesindeki “ötekileştirme” süreci ile beraber gelişen “öteki” nin saptanıp incelenmesidir.Keywords
Hayvan Çiftliği, Öteki, Ötekileştirme, Hegemonya, George Orwell

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri