Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


EBÛ DÂVÛD VE İBN MACE SÜNENLERİNDE MEVZU HADİSLER

Halid Ahmed Salıh Doktora Tezi, Temel İslam Bilimleri ABD Tez Danışmanı Doç. Dr. Recep ASLAN Ocak 2021. VI+160 Bu çalışmada Ebû Dâvûd’un es-Süneni ve İbn Mâce’nin es-Süneninde bulunan ve muhaddisler tarafından mevzu olduğuna ilişkin tenkid edilmiş rivâyetler araştırılmıştır. İslam’ın temel kaynaklarından sünnetin önemli iki eseri olan bu iki kaynak, her ne kadar birçok sahih hadisi ihtiva eden Kütüb-ı Sitte olsa da içinde tenkide maruz kalmış rivâyetler de mevcuttur. Müslüman âlimler, hadislere karşı gösterdikleri büyük öneme binaen sahih hadislere mevzu ve zayıf rivâyetlerin girmesini engellemek için tedvin döneminden itibaren Cerh ve Ta’dil kuralları dâhilinde birçok hadis ile iligili tenkid faaliyetlerini başlatarak, bu tür rivâyetletlerin sahih hadislerle karışmasını engellemeyi hedeflemişlerdir. Bu kapsamda birçok hadis kitaplarıyla alakalı farklı çalışmalar yapılmıştır. Ancak Ebû Dâvûd’un es-Süneni ve İbn Mâce’nin es-Süneninde tenkid edilen rivâyetlerin metin ve isnad bakımından ele alan doyurucu bir çalışma yapılmamıştır. Dolayısıyla bu çalışmada her iki eserde bulunan bu tür rivâyetler, ayrı ayrı ele alınarak muhaddislerin ilgili rivâyetlere dair görüşleri değerlendirilmiş ve konu ile alakalı deteylı bir inceleme yapılmıştır. Bu kapsamda her iki eserde bulunan ve mevzu hadis olduğuna dair âlimlerin görüşleri araştırılmış, Cerh ve Ta’dil âlimlerinin ortaya koydukları ölçüler çerçevesinde değerlendirilmiştir. Çalışmada araştırmaya dayalı eleştirel yaklaşım çerçevesinde hareket edilmiştir. Çalışmanın giriş kısmında, sünnet, nakd kavramları ile mevzu kavramı ve mevzu rivâyetlerin hükmü ele alınmıştır. Birinci bölümde Ebû Dâvûd’un hayatı ve Süneni hakkında genel bir malumat verildikten sonra muhaddislerin bu eserde eleştirdikleri rivâyetler ele alınmıştır. İkinci bölümde ise İbn Mace’nin hayatı ve sünenine genel bir bakıştan sonra bu eserde âlimlerce mevzu olmakla eleştirlmiş rivâyetler değerlendirilmiştir. Çalışma, araştırmada elde edilen hususların zikredildiği bir sonuç ile sona erdirilmiştir.Keywords
Anahtar Kelimeler: Hadis, Mevzu, Ebû Dâvûd, es-Sünen, İbn Mace, es-Sünen

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri