Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


BİRİNCİ İZMİR İKTİSAT KONGRESİNDE ALINAN KARARLARIN DÖNEMİN EKONOMİ POLİTİKALARINA ETKİSİ (1923-1930)

Osmanlı Devleti son döneminde iktisadi olarak kötü bir durumda olmuş, büyük devletlerin açık pazarı haline gelmiştir. İktisadi olarak bağımsızlığını gölgeler boyuta ulaşan kapitülasyonlar ve dış borçlar gibi olumsuzluklar iktisadi bağımsızlığı gölgeler boyuta ulaşmıştır. Birinci Dünya Savaşı sonrası ise ülke işgal edilmiş bu işgallere karşı Milli Mücadele hareketi başlamıştır. Milli Mücadele başarı ile sonuçlandıktan sonra Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanması için görüşmeler başlamış fakat özellikle ekonomi ile ilgili konularda yaşanan anlaşmazlıklar görüşmelere ara verilmesine sebep olmuştur. Verilen bu arada, gelecekte izlenecek iktisat politikalarının belirlenmesi ve ekonomi ile ilgili olan tüm kesimlerin konu ile ilgili görüşlerinin alınması amacıyla İzmir İktisat Kongresi düzenlenmiştir. Kongrenin bir diğer amacı ise Avrupa devletlerine ileride izlenecek iktisat politikalarını ortaya koymaktı. Lozan Barış Antlaşması’nda genel olarak iktisadi isteklerimiz yerine getirilmiştir. Diğer taraftan milli çıkarlarımıza uymayan tek karar ise 1929 yılına kadar Osmanlı’dan kalma gümrük vergisi oranlarının devam ettirilmesidir. Lozan Barış Antlaşması sonrası yeni Türkiye Cumhuriyeti devleti kurulmuştur. Bu devletin iktisadi yapısının kurulduğu 1923-1930 yıllarına arasında bakıldığı zaman işçi grubu kararları dışında kongre kararlarının birçoğunun bu dönem içinde uygulamaya koyulduğunu görülmektedir. Buna örnek olarak çiftçi grubunun Aşar vergisini kaldırılması, Sanayi Grubunun Teşviki Sanayi Kanunun çıkarılması ve Tüccar Grubunun Ticaret Bankası kurulması talepleri uygulamaya konulan önemli kararlardandırKeywords
İzmir İktisat Kongresi, İş Bankası, Ziraat Bankası, Aşar Vergisi, Teşviki Sanayi Kanunu

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri