Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


LOCAL GOVERNMENTS AND EVALUATION OF LOCAL GOVERNANCE TOOLS IN THE CONTEXT OF THE GOVERNANCE APPROACH

Kamu yönetiminde çok ciddi reform önerileri olan yönetişim yaklaşımı, şeffaflık, hesap verebilirlik, hukukun üstünlüğü, katılımcılık gibi oldukça kritik ilkelere sahiptir. Bu gibi ilkelere bağlı olarak ülkeler son yıllarda çok çeşitli kamu reform hareketleri içerisine girmektedir. Nitekim bu durumu, yönetişim kalitesinin Dünya Bankası tarafından her yıl düzenli şekilde ölçülerek bunun bir çeşit ülkenin politik ve yasal yapısına duyulan güven gibi sergilenmesi tetiklemektedir. Bu değerlendirmelerden daha olumlu şekilde rapor alan ülkelerin demokrasi ve insan hakları açısından iyi bir konumda olduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte yönetişim olgusunun yerelleşmeye, hizmette yerelliğe ya da yetki devri gibi konulara da önem vermesi, yönetişimin sadece merkezi yönetimi ilgilendiren bir konu olmadığını göstermektedir. Dolayısıyla yönetişim yerel yönetimleri de yakından bir konudur. Buna bağlı olarak yönetişim yaklaşımının yerel yönetimlerdeki yansımasına yerel yönetişim denilmektedir. Yerel yönetişim, yerel düzeyde karar alma süreçlerine kamu kurumları dışındaki aktörlerinde aktif şekilde katılması gerektiğini öneren bir yaklaşımdır. Bu çalışma kapsamında yerel yönetişim olduğu üzerinde durulma ve aslında ulusal ya da uluslararası düzeyde iyi yönetişimi yakalamanın yolunun yerel yönetişimden başladığı savunulmaktadır. Yani yerel yönetişimin aktif şekilde hayata geçirilmesi, dolaylı olarak ülke genelindeki iyi yönetişim göstergelerindeki iyileşmeye yol açacaktır. Bundan dolayı yerel yönetişim olgusunun daha aktif şekilde uygulanabilmesi için kullanılan araçların neler olduğu ve bunların nasıl daha aktif şekilde kullanılabileceği değerlendirilmektedir. Yapılan değerlendirmelerin uygulamaya geçirmesi durumunda yönetişim göstergelerinde ciddi iyileşmelerin görülebileceğini düşünülmektedir.Keywords
Yönetişim, Yerel Yönetimler, Yerel Yönetişim, Demokrasi

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri