Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Summary


GENEL ÖZ-YETERLİK İNANCI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLEREK SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİNİN İNCELENMESİ

Bu çalışma genel öz-yeterlik inancı ölçeğinin geliştirilerek sağlık çalışanlarında geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Metodolojik türdeki çalışma üç farklı hastanede, Ağustos 2017 ile Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılmıştır. Çalışmanın örneklemini çalışmaya gönüllü olarak katılan 391 sağlık personeli oluşturmuştur. Ölçeğin kapsam geçerliğini sağlamak için oluşturulan madde havuzu 8 uzmanın görüşüne sunulmuştur. Ölçeğin güvenirlik analizleri için test-tekrar test güvenirliği incelenmiş ve Cronbach alfa katsayısı hesaplanmıştır. Geçerlik analizleri için kapsam geçerlik indeksi hesaplanmış ve açımlayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Ölçeğin kapsam geçerlik indeksi 0,99 olarak belirlenmiştir. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda varyansın % 60,60’ını açıklayan 2 faktör elde edilmiştir. “Çaba ve güven” faktörü 8 madde ve “davranıştan kaçınma” faktörü 3 maddeden oluşmuştur. Ölçeğin geneli için Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0.87; çaba ve güven faktörü için 0.90 ve davranıştan kaçınma faktörü için 0.70 olarak bulunmuştur. Ölçeğin test-tekrar test güvenirliği r= 0,97 olarak hesaplanmıştır. Sonuç olarak, bulgular genel öz-yeterlik inanç ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirliğine ilişkin önemli kanıtları desteklemektedir. Bu ölçek, genel öz-yeterlik inanç değişkeninin inceleneceği alanlarda kullanılabilir. Ayrıca çalışma sonuçlarını test etmek için farklı ve daha büyük örneklemlerde daha fazla araştırma yapılabilir.Keywords
genel öz-yeterlik, ölçek geliştirme, geçerlik ve güvenirlik, sağlık çalışanları

References

Advanced Search


Announcements

  Systematic Impact Factor

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.


  Internation Scientific Indexing (ISI)

  SMARTJOURNAL 

  Internation Scientific Indexing

  (ISI) tarafından

  indekslenmektedir.

  2017 Impact Factor: 0.834


  General Impact Factor

  SMARTJORUNAL General Impact Factor tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF)

  SMARTJOURNAL Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmektedir.


  Society of Economics and Development

  SMARTJOURNAL Society of Economics and Development tarafından indekslenmektedir.


  Root Society for Indexing and Impact Factor Service

  Smart Journal Root Society for Indexing and Impact Factor Service tarafından indeklenmektedir.


  Scientific World Index ( SCIWIN)

  SMARTJOURNAL Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından indekslenmektedir.


  Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

  Smartjournal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmektedir.


  ResearchBible (Academic Resource Index)

  Smart Journal Dergisi ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından indekslenmektedir.


  Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

  SMART Journal Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmektedir.Address :İstanbul/Türkiye
Telephone :+90 543 373 80 81 (WhatsApp & GSM) Fax :
Email :editorsmartjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri